background branding

Dalende prijzen op de woningmarkt? 90% heeft overwaarde, maar kan toch geen kant op

overwaarde-woningmarkt-780.jpg

90 procent van de door Radar ondervraagde huizenbezitters heeft een huis dat meer waard is dan de aankoopprijs. Véél meer, in de meeste gevallen; soms zelfs wel 10 keer zoveel. Voorbeelden vind je in dit artikel. Toch geeft het mensen niet de vrijheid op de woningmarkt waar iedereen op hoopt. Want je koopt er ook duur voor terug, en bovendien merken mensen die hun huis te koop hebben staan dat de interesse flink terugloopt. De helft heeft na een maand nog geen enkele bieding ontvangen. Sommigen halen hun huis daarom maar uit de verkoop - en houden daarmee soms een extra huis bezet.

Dit alles blijkt uit een peiling van het Radar Testpanel over de woningmarkt, waaraan ruim 20.000 mensen meededen. Een ruime 70 procent heeft op dit moment een koopwoning. Meer cijfers uit dit onderzoek staan in andere artikelen over de verwachtingen van de koop- én huurmarkt en de afschaffing van de jubelton.

Dat huizenprijzen in de afgelopen decennia zijn gestegen, dat is geen nieuws. Maar liefst 93 procent van de ondervraagden met een koophuis geeft aan dat hun woning op dit moment meer waard is dan de aankoopprijs. Slechts 10 procent noemt het verschil klein. Daar zitten veel mensen bij die hun huis 20 jaar of langer geleden hebben gekocht. Mensen noemen een verdubbeling in waarde, maar bij sommigen is het huis zelfs 5, 8 of 10 keer zoveel waard als de aankoopprijs. De voorbeelden zijn duizelingwekkend, vooral als je bedenkt dat de guldenprijzen (uitgedrukt in fl.) in euro's nog lager zijn, zoals deze respondent ook aangeeft:

Gekocht voor fl.86.00- (€45.000) in 1976. Vergelijkbare huizen worden nu verkocht voor ca. €320.000,-
- Deelnemer aan het onderzoek die woning flink in waarde zag stijgen

Zo zijn er meer voorbeelden:

 • 'Van fl.90000 naar euro 300000'
 • 'Gekocht €45.000. Huidige verkoopwaarde €450.000'
 • 'Een verschil van ca. €400.000'
 • 'Gekocht in 1976 voor 76.500 gulden, taxatiewaarde nu rond 300.000 euro'

Maar ook mensen die hun huis korter geleden aankochten zien veelal een flinke waardestijging, zoals in de groep mensen die hun huis 5 tot 10 jaar geleden hebben gekocht:

 • 'Meer dan het dubbele'
 • 'Mijn huis koste 157.500. Als ik het nu wil verkopen vang ik makkelijk 350.000. Ik heb dus een overwaarde van 200.000'
 • 'Mijn woning is in 7 jaar tijd ruim verdubbeld in waarde'
 • 'Nu na 7 jaar 60% meer waard'

En zelfs mensen die hun huis maximaal 5 jaar geleden hebben gekocht zien een flinke waardestijging:

 • 'Gekocht voor 300.000. Nu is de waarde 469.000'
 • 'Nieuw luxe appartement kocht in 2018 en veel meer waard door de vraag naar appartementen in onze regio'
 • 'Was een gedateerde bungalow, helemaal gestript en er een duurzame / bijna energieneutraal / levensloopbestendige woning van gemaakt. Dus groot verschil tussen aankoop en de waarde nu'

Toch zijn er ook mensen die hun huis minder waard hebben zien worden. Doordat de markt bekoeld is:

In juli 2021 gekocht. Veel overboden omdat ik al drie keer achter het net gevist had
- Deelnemer aan het onderzoek die woning in waarde zag dalen

Of doordat ze een miskoop hebben gedaan met onvoorziene gebreken, of een monumentaal pand dat niet verduurzaamd mag worden en vanwege de hoge energieprijzen niet meer in trek is:

 • 'Er komen steeds meer grote klussen tevoorschijn, die vorige bewoners verbloemd c.q. verzaakt hebben bij te houden of vervangen'
 • 'Het is gemeentelijk monument. Ik mag wel een veel te hoge WOZ betalen maar isoleren of een energietransitie mag niet'

Tijdelijk geen koopwoning: bewust of ongewild

Onder de geënquêteerden zijn bijna 200 mensen die sinds kort geen koopwoning meer hebben, omdat ze hun huis maximaal een jaar geleden hebben verkocht. Voor sommigen is dat een bewuste keuze; zij kiezen voor huren, bijvoorbeeld omdat het ontzorgt, of als tijdelijke overbrugging voor een nog te bouwen koopwoning.

Voor 1 op de 5 is het feit dat ze geen koopwoning meer hebben echter géén eigen keuze. Mensen die de stookkosten niet meer kunnen opbrengen of hun huis na een scheiding niet kunnen houden. Of die hun huis verkochten om naar de Randstad te verhuizen. Zij krijgen te maken met een flink waardeverschil:

Verkocht in het oosten. De huizen in het westen zijn 100.000 euro duurder
- Deelnemer aan het onderzoek die na verkoop ongewild zonder koophuis zit

Uit de verkoop vanwege te weinig interesse

Ook zijn er een ruime 160 mensen die hun huis juist kwijt willen, maar waarbij dat vooralsnog niet is gelukt. Zij hadden hun huis in de verkoop gezet, maar weer van de markt gehaald. De meest genoemde reden (voor ruim 1 op de 3) is onzekerheid op de huizenmarkt. Er was te weinig interesse, en te lage biedingen. Ook hier speelt mee dat het lastig is om iets anders terug te kopen:

 Kan niets anders vinden voor de prijs die wij "normaal" vinden
- Deelnemer aan het onderzoek die woning onverkocht van de markt haalde

De situatie op de woningmarkt heeft gevolgen. Op persoonlijk vlak – zo laat iemand weten het samenwonen uit te stellen: 'Het is nu toch raadzamer om ieder in eigen koopwoning te blijven zitten tot betere tijden.' Maar ook voor de huizenmarkt: als mensen blijven zitten, dan komen er minder woningen beschikbaar.

Dan maar emigreren met behoud van deze woning. Is beter dan emigreren met hypotheekschuld
- Deelnemer aan het onderzoek die vanwege 

Aantal en hoogte biedingen onder verwachting

Ruim 300 ondervraagden hebben op dit moment hun huis te koop staan, driekwart langer dan een week, ruim de helft langer dan een maand, ruim 1 op de 8 zelfs langer dan een half jaar. Over het geheel genomen vindt de grootste groep mensen zowel het aantal als de hoogte van de biedingen onder verwachting. Ruim de helft heeft nog geen enkele bieding ontvangen, nog eens een kwart noemt het aantal biedingen onder verwachting. Deze cijfers blijven overeind wanneer we alleen kijken naar mensen die hun huis minstens een maand te koop hebben staan. Ook daar heeft een ruime helft (52%) nog geen enkele bieding ontvangen, en vindt nog eens 36 procent de respons onder verwachting.

Bijna de helft (46%) van alle deelnemers aan het onderzoek die nu hun huis te koop hebben staan, vindt ook de hoogte van de biedingen tegenvallen, bij een bijna even grote groep (42%) is het naar verwachting. Slechts 13 procent is positief verrast door de hoogte van de biedingen.

Zijn verkoopmakelaars te positief geweest? Een klein kwart (23%) vindt van wel, 47 procent vindt dat deze realistisch is geweest. Te negatieve makelaars komen nauwelijks voor, slechts bij 2 procent. De rest kan (nog) niet oordelen óf maakt geen gebruik van een verkoopmakelaar (6%).

Meer nieuws over de woningmarkt

28 procent van de ondervraagden heeft een verhuiswens. Hebben zij het idee dat ze nu moeten toeslaan, of dat ze beter nog even kunnen afwachten? Wat vinden mensen ervan dat ouders niet langer belastingvrij ruim een ton kunnen schenken aan hun kinderen voor een eigen woning? Ruim 800 ondervraagden maken gebruik van de reservetijd van deze regeling. Klik op de links hierboven om meer resultaten uit de vragenlijst over de woningmarkt te bekijken.

Over het onderzoek naar de woningmarkt

De vragenlijst over de woningmarkt is tussen 18 januari en 6 februari 2023 ingevuld door 20.039 mensen. Daarvan hebben 14.513 mensen een koopwoning. 5154 mensen huren. Het overgrote deel van de respondenten is voor de vragenlijst uitgenodigd via het Radar Testpanel. Wil jij ook uitnodigingen voor onze onderzoeken ontvangen? Meld je gelijk aan via deze korte vragenlijst.