background branding

De Nederlandsche Bank wil hogere lasten voor huizenbezitters

huizen14-1-2021.jpg

De lasten van een huurhuis zijn relatief een stuk hoger dan de lasten van een koophuis en dat verschil moet kleiner worden, vindt De Nederlandsche Bank (DNB). DNB wil daarom de lasten voor huiseigenaren verhogen. Vereniging Eigen Huis (VEH) maakt bezwaar tegen dit plan.

DNB stelt dat huizenbezitters net zoveel belasting over hun eigen huis dienen te betalen als ze betalen over hun spaargeld. Daarmee zouden er in de toekomst geen belastingverschillen meer bestaan tussen het huren en kopen van een huis. DNB pleit al langer voor het afbouwen van die voordelen omdat ze het aangaan van hoge hypotheekschulden in de hand werken.

Huren is duurder dan kopen

Dat huren momenteel duurder is dan kopen, heeft verschillende oorzaken. Het beperkte huizenaanbod en de lage hypotheekrente spelen een rol, maar ook de belastingvoordelen die het kopen van een huis stimuleren.

Huurders zijn ook meer geld kwijt, omdat de maandlasten van kopers deels uit aflossing bestaan. En als huurders maandelijks hetzelfde bedrag zouden sparen als het bedrag dat kopers aflossen, ervaren zij als extra nadeel dat zij hierover nu nog meer belasting moeten betalen.

VEH: 'Belastingingrepen bieden geen structurele oplossing'

De VEH is niet te spreken over het plan. VEH-directeur Cindy van de Velde noemt het onbegrijpelijk dat DNB met een dergelijk plan is gekomen in een tijd dat starters al zoveel moeite hebben om de woningmarkt op te komen. Belastingingrepen nemen volgens haar de oorzaak van het probleem niet weg, maken de kloof tussen huur en koop niet kleiner en bieden geen structurele oplossing.

'DNB gaat voorbij aan financiële risico's die huiseigenaar loopt'

Volgens Van de Velde gaat DNB in zijn vergelijking voorbij aan de lasten en financiële risico's die een huiseigenaar loopt. Naast de kosten van onderhoud en verduurzaming loopt een huiseigenaar ook aanzienlijke risico's zoals die van funderingsherstel door bodemdaling.

Bovendien zijn huiseigenaren door wijzigingen in het fiscale stelsel of door stijging van de hypotheekrente helemaal niet zeker van blijvend lage woonlasten. 'Juist de rente is de laatste jaren kunstmatig laag door het beleid van de centrale banken', aldus de VEH-directeur.

Een oplossing voor het probleem is volgens VEH om meer 'passende' woningen voor huur en koop te bouwen. Pas als vraag en -aanbod in evenwicht komen, kan de oververhitte woningmarkt tot rust komen en kunnen de prijzen normaliseren, zo klinkt het.

Huizenprijzen naar recordhoogte

Ondertussen zijn de huizenprijzen naar recordhoogten gestegen. Een bestaand huis wisselde in het afgelopen kwartaal gemiddeld voor 365.000 euro van eigenaar. Daarmee is op jaarbasis sprake van een stijging met 11,6 procent. Makelaarsvereniging NVM spreekt van een 'ongekend harde' prijsstijging, maar heeft tegelijkertijd flinke zorgen over het geringe aanbod van woningen.

De belangrijkste reden voor de hard oplopende prijzen lijkt in het geringe aanbod van woningen te zitten. Voor de makelaars is dit de grootste bron van zorg. Koophuizen worden voor starters onbereikbaar en doorstromers blijven op hun beurt langer in hun huis zitten.

Bron: ANP, DNB & VEH