background branding

De waterputten in Oeganda - Reactie 168Million

168 Million Logo

In de uitzending van maandag 25 maart 2024 onderzoekt Radar stichting 168Million, die beweert waterputten in Oeganda te bouwen van donaties. Radar heeft de stichting om een reactie gevraagd. Deze reactie lees je hieronder.

"Beste redactie,

Dank voor uw e-mail.

Het spijt ons te horen dat er kennelijk klachten bij RADAR zijn binnengekomen over 168Million. Wij zijn niet bekend met deze klachten. Kunt u aangeven welke klachten bij u zijn binnengekomen? Via welke weg kunnen wij hen bereiken? Dan kunnen wij contact opnemen en een passende oplossing voor deze mensen vinden.

In beginsel ervaren wij nooit klachten, omdat donateurs die zich melden omtrent ongewild afgeschreven donaties altijd per direct hun donatie teruggestort krijgen.

Helaas kregen we zo nu en dan klachten binnen, dit gaat dan vaker over de communicatie door een fondswerver aan een donateur. Ik wil u er dan ook op attenderen dat wij geen interne fondsenwerving hebben en de fondsenwerving hadden uitbesteed aan Direct Result. Dit gebeurde tegen vergoeding. Aangezien wij niet tevreden waren over de werkwijze van Direct Result en de manier waarop zij haar wervers instrueert en laat werken, zijn wij gestopt met deze samenwerking. U heeft hier al eens aandacht aan besteed. Voor vragen over de werkwijze verwijs ik u dan ook vriendelijk door naar Direct Result Nederland.

Wat betreft de afschrijvingen kan ik u melden dat niet zonder meer structureel donaties werden afgeschreven. Alleen in geval van een langere toezegging van de donateur wordt voor een langere termijn afgeschreven. Bij een eenmalige toezegging wordt natuurlijk eenmalig een donatie afgeschreven. Dit is afhankelijk van de toezegging die de donateur destijds met de fondsenwerver Direct Result heeft afgestemd.

Uw verdere vragen zijn niet goed te plaatsen en zijn ook niet goed te begrijpen. Los daarvan kunnen wij op dit moment helaas geen verdere vragen beantwoorden omdat wij een juridisch geschil hebben met het CBF. Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,
Stichting 160Million"