'Deelnemers ABP lieten miljard euro aan pensioen liggen'

ABP-190619.jpg

Deelnemers aan ambtenarenpensioenfonds ABP hebben voor ongeveer 1 miljard aan pensioen laten liggen. Circa 16.000 mensen hebben nooit een arbeidsongeschiktheidspensioen aangevraagd, terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat ontdekte ABP door middel van data-analyse van zijn pensioengegevens. Dat was mogelijk door een koppeling van de gegevens van uitkeringsinstantie UWV.

De mensen die pensioen gemist hebben, laten gemiddeld ongeveer 200 euro bruto per maand liggen, zegt ABP. Ze worden door het fonds met een brief attent gemaakt op het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook gaat ABP hen helpen om dit met terugwerkende kracht alsnog aan te vragen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen onbekend bij veel mensen

Een woordvoerster van ABP denkt dat het arbeidsongeschiktheidspensioen, dat mensen opbouwen terwijl ze een WIA-uitkering hebben, onbekend is bij veel mensen. 'Voor pensioenen geldt in Nederland dat je ze zelf moet aanvragen.'

Het berekenen van de gemiste pensioenen kan tot wel een half jaar duren, verwacht ABP. Mensen die bijvoorbeeld ernstig ziek zijn, kunnen een spoedprocedure aanvragen. Als mensen het extra geld hard nodig hebben, kunnen ze bovendien een voorschot aanvragen.

Informatie en aanvraag pensioenen versimpelen

Het grootste pensioenfonds van Nederland is verder van plan de informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen te versimpelen. De aanvraag van het pensioen moet ook eenvoudiger worden, aldus ABP.

Bron: ANP