Deze huidsensor zorgt voor aanzienlijke verbetering levens diabetici

Diabetespatiënten hebben meer plezier in hun leven door een nieuw apparaat dat via de huid hun suikerwaarde kan meten. Ze hebben minder hypo's, zijn minder vaak ziek en komen nog amper in het ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van het Diabetescentrum Zwolle onder ruim 700 patiënten. Dat klinkt ontzettend positief, maar dit apparaat wordt niet vergoed door de verzekering.

Dat probleem kent Mike de Wit ook. Hij is één van de duizenden patiënten die de huidsensor FreeStyle Libre gebruikt. 'De sensor is een klein dopje van drie centimeter doorsnee dat je op je arm aanbrengt. Een klein draadje in je huid meet het glucosegehalte.' Voor Mike betekent het dat hij minder last heeft van zijn suikerziekte. 'Het geeft mij meer duidelijkheid over mijn waardes, ik heb meer rust omdat het meten veel minder tijd kost en ik kan het op ieder moment van de dag doen. Dat is voor mij handig, omdat ik buschauffeur ben.' De sensor kost Mike 1560 euro per jaar, omdat hij elke twee weken een nieuwe nodig heeft.

Geen vergoeding

Een vergelijkbare sensor heeft Déjan Marcus. De zeventienjarige vlogger vertelt aan zijn kijkers over het leven van een tiener met diabetes. 'Ik heb de Guardian, die werkt bij mij beter dan de FreeStyle Libre.' Ook de sensor van Déjan wordt in principe niet vergoed. 'Ik krijg hem nu uit een potje van het ziekenhuis, omdat ik nog geen achttien ben, maar als ik straks wel achttien ben en meer mensen deze huidsensor willen, kan ik hem kwijtraken.' De huidsensor van Déjan kost 3328 euro per jaar.

Niet iedereen krijgt sensoren vergoed

Om in aanmerking te komen voor vergoeding moeten diabetici aan allerlei voorwaarden voldoen. Zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden, kinderen en mensen met ernstig schommelende suikerwaarden komen nu in aanmerking voor vergoeding, maar veel meer patiënten zouden er baat bij hebben. Eglantine Barents van de Diabetesvereniging Nederland (DVN): 'Exacte cijfers kunnen we niet geven, maar je komt al gauw op zo'n 80.000 gebruikers. Circa 40.000 zouden in principe nu al in aanmerking komen.'

Sensor werkt kostenbesparend

Voor DVN is de oplossing wel duidelijk. 'Wij zeggen al langer dat de sensor verzekerde zorg moet zijn voor alle mensen op intensieve insulinetherapie. Als het beter kan, moet je dat mensen met deze zeer complex te managen ziekte ook bieden. Mooi is dat we nu ook weten dat het kosten bespaart door minder ziekteverzuim, minder ziekenhuisopnames en waarschijnlijk ook lagere kosten', zegt Barents over de FreeStyle Libre. Deze sensor wordt al vergoed in Engeland, Amerika, Duitsland, Frankrijk, Griekenland en België. Daarnaast vindt de vereniging dat ook de Guardian vergoed moet worden als de arts dit voorschrijft.

SP/PVV/PvdD/DENK: Zo snel mogelijk in pakket opnemen

Steun voor dit standpunt is er bij de politiek. SP, PVV, Partij voor de Dieren en DENK laten weten dat de sensor in het basispakket opgenomen moet worden. Fleur Agema (PVV): 'Dit is een prachtige innovatie waar diabetespatiënten veel baat bij hebben. Voor wie het werkt en het graag wil gebruiken moet dit vergoed worden. Minister Bruins moet ophouden zo'n 'extreme cheapskate' te zijn bij innovaties die overduidelijk levensverbeterend zijn.' Tunahan Kuzu (DENK): 'Wij zijn voor. DENK spreekt zich uit tegen de verschraling van het basispakket'.

Politiek wil onderzoek Guardian

SP-Kamerlid Henk van Gerven stelde eerder al vragen over het vergoeden van de apparatuur. Hij wil dat deze sensoren zo snel mogelijk ook vergoed worden voor alle meerderjarigen met diabetes type 1 én mensen met intensieve insulinetherapie. Via Kamervragen heeft Lilianne Ploumen (PvdA) aan de minister gevraagd om zo snel mogelijk te onderzoeken of de sensor vergoed kan worden. Daarnaast willen PvdA en SP dat er ook wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de Guardian komt. De VVD heeft een debat aangevraagd, 50Plus en CDA wachten het standpunt van het Zorginstituut af.

Ogen gericht op Ronde Tafel

Uiteraard heeft Radar ook het Zorginstituut Nederland gebeld, maar zij verwijzen door naar de 'Ronde Tafel-gesprekken', die voorgezeten worden door de Diabetesfederatie. Een woordvoerder daarvan zegt dat aankomende vrijdag de onderzoeksresultaten van het Diabetescentrum Zwolle besproken worden. Uiteindelijk zullen zij ook een advies geven over de vraag of de sensor in het basispakket moet worden opgenomen, maar het is nog onbekend wanneer dat gaat gebeuren.

Vind jij dat de FreeStyle Libre en Guardian voor meerderjarigen moeten worden vergoed? Like dan deze post op Facebook.

Afbeelding via Diabetesvereniging Nederland