Dezelfde functie, ander salaris: dit kun jij doen tegen loondiscriminatie

Loonkloof.jpg

Dezelfde functie, een ander salaris. Het verschil? De ene werknemer is man en de andere werknemer is vrouw. Wat kun je doen als je het idee hebt dat je niet hetzelfde verdient als je mannelijke collega?

Wat is de loonkloof?

Allereerst is het belangrijk te weten of je te maken hebt met de loonkloof of loondiscriminatie voordat je actie onderneemt. Wat is de loonkloof? 

De loonkloof is simpel gezegd het verschil in bruto uurloon tussen mannen en vrouwen, dus hoeveel vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen. “De loonkloof bestaat uit  verklaarbare en onverklaarbare oorzaken”, licht een woordvoerder van het College van de Rechten van de Mens toe.

Verklaarbare oorzaken zijn bijvoorbeeld dat vrouwen sneller kiezen voor een loopbaanonderbreking, vaak vanwege familiale verantwoordelijkheid. Vrouwen werken daarnaast vaker in deeltijd dan mannen omdat zij vaak veel uren kwijt zijn aan onbetaald werk. Ook zijn vrouwen vaak sterk vertegenwoordigd in sectoren waar werknemers minder krijgen betaald en daarnaast promoveren vrouwen minder vaak tot manager dan mannen.  

Wat is loondiscriminatie?

Loondiscriminatie is een onderdeel van de onverklaarbare verschillen in de loonkloof tussen mannen en vrouwen. “Er is sprake van loondiscriminatie als een vrouw voor gelijke of gelijkwaardige arbeid minder betaald krijgt dan een man en de werkgever daarvoor geen goede reden heeft”, aldus de woordvoerder.  

Je hebt te maken met loondiscriminatie, wat kun je doen?

Krijg jij voor jouw gevoel minder betaald dan een andere collega in dezelfde functie, en vermoed je dat er sprake is van loondiscriminatie? Dan kun jij dit doen:  

  • Om erachter te komen of er sprake is van loondiscriminatie, kun je erover praten met collega’s.  
  • Je kan aan je werkgever vragen om transparantie over het salaris.   
  • Vermoed je loondiscriminatie? Je kan bij het College voor de Rechten van de Mens vragen om een ‘verzoek tot oordeel’. Zij toetsen mogelijke discriminatieklachten aan de wetgeving voor gelijke behandeling. Het is gratis en ‘laagdrempelig’, vermeldt het College. Uiteindelijk kan het zelfs uitlopen tot een juridisch oordeel.   

Loonkloof in de EU

De Europese Unie heeft begin vorig jaar een wet aangenomen zodat er meer transparantie komt over de hoogte van het loon van werknemers. Zo krijgen werknemers meer inzicht in de hoogte van hun eigen loon en die van andere collega’s in dezelfde functie. Werkgevers mogen daarnaast niet informeren naar een eerder salaris van een sollicitant. Hoewel deze wetgeving nog niet van kracht is, kan je als werknemer hier al wel op aansturen bij je werkgever.

Loonkloof in Nederland

In oktober 2023 kwam uit het Nationaal Salaris Onderzoek naar voren dat de loonkloof dit jaar, ten opzichte van twee jaar geleden, weer is toegenomen. Een man verdient gemiddeld 7,4 procent meer dan een vrouw. Het verschil zou zijn ontstaan omdat mannen gemiddeld 16,4 procent meer zijn gaan verdienen en vrouwen 9,1 procent.