background branding

'Digitalisering van de overheid gaat niet snel genoeg'

overheid-digitaal-05-04-2018.jpg

De digitalisering van de overheid loopt ver achter op schema. Ondanks dat het ene na het andere rijksprogramma wordt opgetuigd, voelen ambtenaren zich door een gebrek aan doelmatigheid 'in de steek gelaten', zo blijkt uit onderzoek van I&O Research en Binnenlands Bestuur. Ook over de toekomst zijn ambtenaren niet optimistisch.

Binnen vier jaar tijd moeten alle zaken tussen overheid en burgers en bedrijven digitaal worden afgehandeld, schreef de toenmalige minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in 2013 in zijn visiebrief 'Digitale overheid'. Die vier jaar zijn nu voorbij. Slechts 1 procent van de 1400 ambtenaren die door I&O Research en Binnenlands Bestuur zijn benaderd, vindt dat de ambitieuze doelstelling is gehaald.

Ambtenaren hebben er geen vertrouwen in

Zo’n 30 procent van de ambtenaren verwacht dat het contact tussen de overheid enerzijds en burgers en ondernemingen anderzijds nooit volledig digitaal zal verlopen. Eveneens drie op de tien schatten dat het volledige digitale contact zich pas tussen 2020 en 2025 gaat voltrekken; een even groot percentage verwacht het zelfs pas na die tijd.

Bron: ANP