DNB: economische groei zal stagneren, maar huizenprijzen blijven toenemen

13juniduurhuis.jpg

Huizenzoekers hoeven er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) niet op te rekenen dat de huizenprijzen binnenkort gaan dalen. Wel denkt de toezichthouder dat de woningmarkt zal afkoelen door het oplopen van de hypotheekrente. Daardoor zullen de prijzen komende jaren waarschijnlijk blijven oplopen, maar niet meer zo sterk als voorheen.

'Er zijn simpelweg te weinig huizen. Dat is niet zomaar weg', zo verklaart DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen de aanhoudende stijging van de huizenprijzen. Toen woningen jaren terug wel sterk in prijs daalden kwam dat volgens hem door de financiële crisis, en de situatie van nu zou daar niet mee te vergelijken zijn. Datzelfde geldt in de ogen van Sleijpen voor vergelijkingen met de huizenprijsdalingen in de jaren tachtig. Toen was er zowel sprake van een zware recessie als een heel fors oplopende rente, geeft hij aan. Van die combinatie is nu geen sprake, aldus de econoom.

Zelfs als de huizenprijzen nu gelijk blijven, is de prijsstijging afgerond 12 procent

DNB gaat ervan uit dat huizen dit jaar gemiddeld genomen voor bijna 14 procent meer geld van eigenaar wisselen dan vorig jaar. In de afgelopen maanden zijn de huizenprijzen namelijk al hard opgelopen. Zelfs als de huizenprijzen na het eerste kwartaal van dit jaar gelijk zouden blijven, zou de prijsstijging voor het hele jaar op afgerond 12 procent uitkomen. Voor volgend jaar en het jaar daarna is de verwachting dat de prijzen 'gematigd' verder toenemen. Dan gaat het volgens DNB om plussen van bijna 4 en 2,5 procent.

Hypotheekrente ging omhoog de laatste maanden

Veel banken en andere geldschieters hebben de hypotheekrente de laatste maanden al opgeschroefd, als het ware vooruitlopend op de eerste renteverhoging in jaren die de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week heeft aangekondigd. Sleijpen rekent erop dat de trend van een stijgende rente komende tijd doorzet. Het bedrag dat mensen kunnen lenen voor het kopen van een huis zal daardoor onder druk komen te staan, waardoor we de prijzen niet meer zo hard zullen zien oplopen als voorheen.

In de raming van DNB loopt de gemiddelde rente op nieuwe hypotheekcontracten op van 1,7 procent vorig jaar naar 3,8 procent in 2024. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat dit cijfer met vertraging reageert op de tarieven die hypotheekverstrekkers zelf publiceren. Het tarief voor een NHG-hypotheek met een rentevaste periode van twintig jaar stond vorige maand bijvoorbeeld al op ruim 3 procent, geven de deskundigen bij de toezichthouder aan.

Basisberekening DNB: eind dit jaar kan de economie weer aantrekken

Vanaf eind dit jaar zou de economie wel weer kunnen aantrekken, met een groei van 1,5 procent volgend jaar en 1,7 procent in 2024. Tenminste als je uitgaat van de basisraming van DNB. Daarin is gerekend met een inflatie van 8,7 procent voor dit jaar, die daarnaar weer geleidelijk afneemt.

Vanwege de grote onzekerheid over het verloop van de oorlog heeft DNB ook twee alternatieve scenario's doorgerekend. In de minst erge van de twee blijven de energieprijzen en onzekerheid langer hoog, met meer druk op de wereldhandel. Dan zou de economie volgend jaar met 0,4 procent kunnen krimpen.

Donkerste scenario: toevoer van Russische energie stopt

Het donkerste scenario houdt er rekening mee dat ook de toevoer van Russische energie naar Europa abrupt stopt, wat bij bedrijven zou leiden tot uitval van de productie. In dat geval volgt volgens DNB een recessie. Dan zou dit jaar nog sprake zijn van een lichte groei van 0,4 procent maar zou de economie volgend jaar met 1,5 procent krimpen.

Economen van Rabobank voorspelden vorige week al dat de Nederlandse economie later dit jaar in een milde economische recessie belandt. Ook bij het Centraal Planbureau (CPB) werd de dreiging van een recessie al eens aangestipt. Dat was bij de doorrekening van een somber scenario in maart. Die becijfering is inmiddels weer even geleden en de verwachte groeicijfers voor de economie zagen er toen nog beter uit dan het beeld dat DNB momenteel schetst.

Bron: ANP