background branding

'Donorcampagne 18-jarigen heeft effect'

Jaarlijks laten steeds meer achttienjarigen zich registreren als potentiële orgaandonor. Het afgelopen jaar koos 72 procent van de jongeren die zich in het donorregister lieten opnemen ervoor organen beschikbaar te stellen bij overlijden. Dat percentage is de afgelopen tien jaar gestaag omhoog gegaan. In 2003 was dat nog 53 procent.

Stijging door campagne

Oproep

Donorregister