'Door digitalisering kans op stroomstoring'

stroomstoring-15-03-2018.jpg

Ons elektriciteitsnet wordt steeds digitaler, en dat brengt ook gevaren met zich mee. Het bekendste voorbeeld: cyberaanvallen die de stroomvoorziening platleggen. Maar er is een tweede gevaar, waarvoor nog te weinig aandacht is: de geautomatiseerde systemen zelf. Zo kunnen er fouten in de software zitten. En als de digitale systemen zelfstandig beslissingen nemen, kunnen ze ook 'onvoorzien gedrag' vertonen. Ook daardoor kan de stroom uitvallen.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) waarschuwt voor deze gevaren. De raad adviseert de overheid uit te zoeken welke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen, eventueel in samenwerking met andere Europese landen. Een van de ideeën: stel fabrikanten aansprakelijk voor softwarefouten of onvoorzien gedrag, zodat ze misschien meer doen om zulke fouten te voorkomen.

Steeds meer elektriciteitsverbruik

We verbruiken steeds meer elektriciteit, in 2050 waarschijnlijk twee keer zoveel als nu. Dat komt onder meer doordat we afscheid nemen van olie en aardgas. Na de auto's zullen ook vrachtwagens, fabrieken en vliegtuigen elektrisch worden. Al die elektriciteit wordt bovendien op andere manieren opgewekt. Zo zijn er steeds meer zonnepanelen en windturbines. Batterijen van elektrische auto's kunnen straks ook worden gebruikt voor het opslaan van stroom, die ze later kunnen teruggeven aan het net.

'Zonder digitalisering geen stroomvoorziening'

De stroomvoorziening wordt complexer. Om dat soepel te laten verlopen, moet het netwerk wel worden gedigitaliseerd. 'Zonder digitalisering geen stroomvoorziening, zonder stroomvoorziening geen digitalisering', aldus de Rli.

Bron: ANP