background branding

Drie keukenbedrijven krijgen boete voor misleiding

keukenbedrijven-misleiding-27-08-2019.jpg

Een drietal keukenmakers is door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op de vingers getikt. Ze kregen boetes voor het misleiden van consumenten tijdens de verkoop van keukens op beurzen tussen 2015 en 2017. Het formulier dat Keukencentrum Mandemakers, Brugman Keukens en Keukenconcurrent consumenten lieten ondertekenen gaf volgens de ACM ten onrechte de indruk dat consumenten verplicht waren een keuken te kopen.

Om in aanmerking te komen voor een speciale beurskorting moesten consumenten een formulier invullen en ondertekenen. Dit document had volgens de ACM veel weg van een koopovereenkomst. In het formulier werd ook gerept over een koopcontract. Verder werden prijs en betalingsvoorwaarden vermeld en werden algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Er stond ook in dat consumenten 30 procent moesten betalen als zij afzagen van de koop. De ACM bestempelde deze werkwijze als misleidend, omdat consumenten ondanks de handtekening tot niets verplicht waren. Het ging volgens de toezichthouder alleen om een niet-bindend aanbod.

Hoeveel aanbetaling mag een winkel eigenlijk vragen? Radar zocht het voor je uit.

Aanbetalingen: wat mag de verkoper vragen?

De Mandemakers Groep

Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent zijn onderdeel van De Mandemakers Groep (DMG). Brugman kreeg een boete van 250.000 euro. Mandemakers en Keukenconcurrent kregen elk een boete van 375.000 euro. De boetes van Mandemakers en Keukenconcurrent vielen 50 procent hoger uit omdat zij het onderzoek van de toezichthouder belemmerden. Zo mocht de toezichthouder naar eigen zeggen geen vragen stellen aan beursmedewerkers.

'Straf buiten proportie'

De keukenbedrijven vechten het boetebesluit aan. Robert Coppens, directeur DMG Keukens, vindt de straffen buiten iedere proportie. Hij is het ook niet eens met de verhoging van de boete voor Mandemakers en Keukenconcurrent. Het spreken van beursmedewerkers zonder dat duidelijk was wat de bedrijven werd verweten, ging DMG te ver. Zij stelde voor om eerst de directeuren te spreken en indien nodig de beursmedewerkers. De onderneming heeft op verzoek van de ACM wel de betreffende formulieren aangepast.

Lees: 13 tips om voordeliger te verbouwen

Juridische stappen

Volgens de ACM kunnen consumenten die dat willen juridische stappen tegen de keukenbedrijven nemen, gesterkt door het ACM-oordeel. Een woordvoerster van de toezichthouder vraagt zich wel af in hoeverre dat nog zin heeft aangezien de keukens al lang en breed geleverd zijn.

Bron: ANP