Drie rechtsbijstandverzekeringen scoren onder de maat

200515 rechtsbijstand.jpg

Drie rechtsbijstandverzekeraars scoren een onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) vorig jaar in opdracht van het Verbond van Verzekeraars hield. Voor dertien rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders werd onderzocht of zij voldoen aan de eigen Kwaliteitscode Rechtsbijstand. 
 

Het Verbond van Verzekeraars wil niet de namen prijsgeven van de drie rechtsbijstandverzekeraars die een onvoldoende scoorden. Het drietal heeft een marktaandeel van ongeveer vijf procent. Inmiddels hebben de drie verzekeraars verbeteringen doorgevoerd, zodat ze nu wel voldoen aan de kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregeling

Zo'n 2,7 miljoen Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering. Je kunt er een beroep op doen als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een ongeval. Als consument wil je in zo'n geval goede juridische hulp. In de Kwaliteitscode Rechtsbijstand staan de eisen waaraan een verzekeraar moet voldoen en wat een klant mag verwachten van zijn rechtsbijstandverzekeraar. Deze kwaliteitsregeling is in 2011 ingevoerd. 

Dertien verzekeraars onderzocht

In dit  onderzoek is gekeken of de dertien onderzochte rechtsbijstandverzekeraars voldoen aan zes punten: een klachtenprocedure, geschillenregeling, vrije advocaatkeuze, opleidingsplan, dienstverlening en hoe de kwaliteit van de eigen dienstverlening wordt gegarandeerd. Lees het volledige onderzoeksrapport.

Drie rechtsbijstandverzekeraars scoorden onvoldoende

Drie rechtsbijstandverzekeraars haalden een onvoldoende op een of meerdere punten. Bij twee verzekeraars kon op hun site geen informatie gevonden worden over de geschillenregeling als de consument een klacht heeft. Twee verzekeraars informeerden hun klanten onvoldoende op het recht op vrije advocaatkeuze

De consument heeft namelijk de mogelijkheid om zelf een advocaat of jurist te kiezen, maar dat kun je niet weten als je dat niet verteld wordt. Een verzekeraar scoorde een onvoldoende op de dienstverlening en kwaliteitsborging. De naleving van de eisen over de klachtenprocedure en het opleidingsplan was bij alle dertien onderzochte rechtsbijstandverzekeraars in orde.

Verbeteringen doorgevoerd

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de drie rechtsbijstandverzekeraars inmiddels verbeteringen doorgevoerd. 'De drie partijen hebben actie ondernomen en hebben vervolgens voldoende aangetoond dat ze nu wel aan de kwaliteitscode voldoen', zegt  Ron van Kesteren, directeur van Stv. 'Het is goed om te zien dat onze toetsing zo snel tot verbetering leidt.'

Onderzochte verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars wil niet bekendmaken welke drie rechtsbijstandverzekeraars een onvoldoende scoorden. Ze willen alleen de dertien namen noemen van de onderzochte partijen: 

Anker Rechtshulp B.V., ARAG Rechtsbijstand, DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., Klaverblad Rechtsbijstand Stichting, LegalShared B.V., Nederlandse Rechtsbijstand Stichting, Stichting Achmea Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand B.V., SRM Rechtsbijstand, TVM Rechtshulp B.V., Univé Rechtshulp, Stichting VvAA Rechtsbijstand, Stichting Rechtsbijstand ZLM.  

Commotie

Vorig jaar ontstond er door een uitzending van Radar commotie rondom rechtsbijstandverzekeringen. Radar onthulde toen dat rechtsbijstandverzekeraars geheime vaste prijsafspraken maakten met extern ingehuurde juristen. Die kregen zo weinig betaald, dat je je moest afvragen of consumenten wel de kwalitatieve rechtsbijstand kregen waarvoor ze betaald hadden. En ook was er veel te doen over het inperken van vrije advocaatkeuze.