Dringende hulpvraag niet bekend bij zorgkantoor

zorg32.jpg

Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek.

Dat kan voor patiënten tot onverantwoorde situaties leiden. Vaak weten zorgbehoevenden ook niet waarvoor ze bij het zorgkantoor terecht kunnen. Deze bemiddelingskantoren moeten ervoor zorgen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen.

De meeste zorgkantoren hebben het bemiddelen van patiënten naar zorg uitbesteed aan zorginstellingen. Maar die werkwijze brengt volgens de NZa risico's met zich mee. Mensen kunnen hierdoor buiten het zicht van hun zorgkantoor vallen, waardoor ze geen tijdige en passende zorg krijgen.

Bron: ANP