background branding

Drugsafval in je tuin - reactie gemeente Beekdaelen

beekdaelen-logo-780.jpg

Radar heeft de gemeente Beekdaelen om een reactie gevraagd op het item 'Drugsafval in je tuin' in de tv-uitzending van 18 februari 2019. Het antwoord van de gemeente lees je hieronder.

'Situatieschets

Op zaterdag 22 december 2018 ontving de toenmalige gemeente Onderbanken een melding dat er in de kern Schinveld een aantal vaten gedumpt waren. De vaten zijn op last van de gemeente, door een gespecialiseerd bedrijf, verwijderd. De gemeente volgde hiermee het protocol van het PADD-Limburg (Protocol Aanpak van Drugsafvaldumpingen en Drugsproductie in Limburg). Een aantal vaten hadden gelekt waardoor het nodig was dat de betroffen grond gesaneerd moest worden.

Omdat de vaten op particuliere grond stonden is met de grondeigenaren gesproken over hun saneringsplicht en heeft de dienstdoende officier van dienst (OVD-BZ) hen geadviseerd over de vervolgstappen ( waaronder onder andere het inschakelen van de verzekering).
De medewerker heeft de eigenaren geadviseerd de grond zo snel mogelijk te laten saneren om daarmee verdere verontreiniging van de betroffen grond en hiermee gepaard gaande hogere kosten te voorkomen. De gemeente is niet bevoegd om op particulier eigendom een verontreiniging te saneren alleen bij zeer ernstige dreiging waarbij bijvoorbeeld de volksgezondheid is. In dit geval was de vervuiling niet van die mate dat er een onmiddellijk gevaar was en is besloten dat de grond niet op last van de gemeente gesaneerd moest worden. De gemeente heeft er wel voor gezorgd dat het betroffen gebied werd afgezet en dat de vaten uit het betroffen gebied werden weggehaald. De kosten hiervan bedragen € 1.186,50 die worden betaald uit het uitvoeringsbudget Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.

De eigenaren hebben daarna nog contact gezocht met de gemeente. Dit is de volgende werkdag (24 december 2018) door de gemeente opgepakt. De gemeente mag echter geen bemiddelende rol spelen als het gaat om het vinden van een geschikte partij voor de sanering (we mogen als gemeente geen bedrijven adviseren). Geadviseerd is dan ook om op internet te zoeken naar mogelijke saneringsbedrijven en verschillende offertes op te vragen.

Toelichting

Los van het protocol dat in deze gevallen wordt gehanteerd is de impact voor de betroffenen groot: Niet alleen de constatering van de vervuiling maar ook de verplichting de grond te saneren, met alle kosten van dien. Wij beseffen dit als gemeente goed. Helaas is er op dit moment nog geen mogelijkheid waarbij wij particulieren financieel kunnen ondersteunen. Wellicht dat een landelijk schadefonds een oplossing kan bieden.

Als gemeente nemen we signalen van inwoners serieus. Uit de reactie van de betroffenen in deze casus begrijpen wij dat er behoefte was aan meer of andere nazorg. Dit is voor ons aanleiding om het nazorgtraject nog een keer goed onder de loep te nemen en te kijken hoe wij hier in het vervolg anders mee kunnen omgaan. Gedacht wordt aan informatie vooraf via voorlichting of een verwijzing naar een (landelijk) onafhankelijk informatiepunt.
We nemen in elk geval contact op met de betroffen familie en horen graag direct van hen waar de gemeente in hun ogen anders of beter had kunnen handelen.'

Meer over