background branding

Drugsafval in je tuin - reactie Vereniging van Nederlandse Gemeenten

ned-ver-gem-logo-780.jpg

Radar heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een reactie gevraagd op het item 'Drugsafval in je tuin' in de tv-uitzending van 18 februari 2019. Het antwoord van de VNG lees je hieronder.

'De VNG wil dat er een schadefonds komt voor particulieren en agrariërs, die geconfronteerd worden met giftig drugsafval waar ze niets mee te maken hebben. Dit fonds kost de samenleving veel minder, dan wanneer je de eigenaren voor de kosten laat opdraaien. Dan lopen we het risico dat het niet gemeld wordt en dat kost ons veel meer aan milieuschade of verontreiniging van het grondwater. Het duurt ons allemaal veel te lang. Het gaat om een bedrag van 2 a 3 miljoen euro per jaar en daar wordt tot nu toe heel moeilijk over gedaan. Wat ons betreft staat dat fonds er morgen en kunnen we mensen helpen, die met zo'n groot probleem te maken krijgen.'