'Duizend patiënten overlijden jaarlijks onnodig op de spoedeisende hulp'

22junispoedeisendehulp.jpg

Door te lange wachttijden overlijden jaarlijks bijna duizend patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) terwijl dit niet nodig is. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA), vooruitlopend op het debat over de arbeidsmarkt in de zorg op 6 juli in de Tweede Kamer. 

Volgens David Baden, voorzitter van NVSHA en SEH-arts, zijn de te lange wachttijden het gevolg van te weinig SEH-artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen. ‘De tekorten leiden tot crowding - overmatige drukte - en tot SEH-stops waarbij patiënten tijdelijk niet terechtkunnen. Dat is belastend voor het personeel, maar ronduit gevaarlijk voor de patiënten.’

Gebaseerd op groot Brits onderzoek: extra sterfgevallen indien lange wachttijd

Deze cijfers baseert hij op een groot Brits onderzoek naar het verband tussen het risico op 
overlijden en wachttijden op de spoedeisende hulp. In deze studie zijn meer dan vijf miljoen patiënten onderzocht en de conclusie luidt: vier tot zes uur wachttijd leidt tot een extra sterfgeval per 191 patiënten en zes tot acht uur wachten zorgt zelfs voor een extra sterfgeval per 82 patiënten. 

Uit onderzoek van de NVSHA blijkt dat 24 procent van de Nederlandse patiënten op de spoedeisende hulp langer dan vier uur moeten wachten. Dit betreft ongeveer 180.000 mensen per jaar. Baden berekent op basis van het Britse onderzoek dat jaarlijks 940 mensen overlijden na een SEH-opname door een te lange wachttijd. 

Tekort aan zorgpersoneel: 'Voorkomen dat er uitstroom plaatsvindt'

De reden dat mensen zo lang moeten wachten, is vaak het gebrek aan zorgpersoneel. Dit is ook te zien bij de huisarts, wijkzorg en verpleegafdelingen. Als mensen niet ‘s avonds bij de huisarts terecht kunnen omdat het te druk is, belanden ze vaak op de SEH, terwijl dit niet nodig is. 

Door deze toename van potentiële patiënten kan het flink druk worden op de spoedeisende hulp en dit veroorzaakt stress bij het zorgpersoneel. Baden: ‘Laten we voorkomen dat door moeilijke en zware werkomstandigheden er een uitstroom van gespecialiseerde SEH-artsen en verpleegkundigen plaatsvindt.’

'Verdubbeling nodig van SEH-artsen'

Er is niet altijd een SEH-arts aanwezig op elke spoedeisende hulp. Volgens Baden zijn er nu ongeveer 600 gespecialiseerde artsen. ‘Er zijn minimaal 1200 artsen nodig om de bezetting enigszins rond te krijgen.’ 

Op het moment kunnen veertig artsen in opleiding zich specialiseren als SEH-arts, maar Baden vindt dat dat twee keer zoveel moet worden. ‘Het mes snijdt aan twee kanten. De beschikbaarheid van voldoende SEH-artsen waarborgt voor patiënten dag en nacht bereikbare, adequate acute zorg, en voor medici blijft het vak aantrekkelijk door het verlagen van de werkdruk.’

Bron: NOS