Duizenden basisscholieren krijgen te hoog of te laag advies

eindtoets-onjuist-21052019.jpg

Enkele duizenden basisscholieren hebben een advies voor het voortgezet onderwijs gekregen dat mogelijk te hoog gegrepen is. Van alle incorrecte toetsadviezen (19.854) is het overgrote deel te hoog uitgevallen (18.288). Een groep van 1566 leerlingen heeft een te laag toetsadvies gekregen. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

Er deden dit voorjaar 175.000 kinderen een eindtoets. De uitkomst van zo'n toets kan ertoe leiden dat het eerdere advies van de leerkracht, dat leidend is, alsnog naar boven toe wordt aangepast. Bij de beoordeling van 20.000 van deze toetsen zijn fouten gemaakt. In de meeste gevallen maakten deze fouten niet uit voor het advies, maar een nog onbekend aantal kinderen moet er toch rekening mee houden dat ze bijvoorbeeld toch beter niet naar het vwo kunnen, maar naar de havo.

Geen fouten bij Cito-toets

De fouten werden niet gemaakt bij de beoordeling van de Cito-toetsen (de helft van alle toetsen), maar bij de beoordelingen van de toetsen aangeboden door de andere aanbieders: IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets (samen de andere helft van alle toetsen). De oorzaak voor het probleem ligt niet bij de toetsaanbieders zelf maar bij de onafhankelijke experts, aldus het ministerie. Bij 11 procent van alle groep 8-leerlingen is een onjuist schoolniveau uit de eindtoets gekomen, dit was meestal te hoog.

Scholen kunnen sinds 2015 kiezen welke goedgekeurde eindtoets ze kinderen in groep acht willen laten maken. De Centrale Eindtoets van het Cito wordt door de meeste scholen gebruikt. Maar scholen kiezen ook steeds vaker voor andere toetsen. Deze door het ministerie van Onderwijs goedgekeurde toetsen zijn onder meer de IEP-eindtoets, Route 8 de Dia-eindtoets en de AMN-eindtoets. 

Lang niet alle kinderen die een onjuiste uitslag kregen van de toets, hebben ook een verkeerd schooladvies gekregen omdat het oordeel van de leerkracht leidend is. De uitslag van de eindtoets kan wel reden zijn dit oordeel naar boven bij te stellen.

'Buitengewoon vervelende situatie'

Onderwijsminister Arie Slob spreekt van 'een buitengewoon vervelende situatie, in eerste instantie natuurlijk vooral voor de geraakte groep 8-leerlingen en hun ouders, maar ook voor alle leerkrachten en scholen die hierbij betrokken zijn. Zowel de basisscholen die de schooladviezen opstellen en nu mogelijk een tweede keer moeten heroverwegen, als de middelbare scholen die leerlingen mogelijk anders moeten plaatsen.' De Algemene Vereniging Schoolleiders noemde de fouten 'heel naar en frustrerend'.

Nagaan of advies passend is

De scholen, die dinsdag zijn geïnformeerd over de foute verwerking van een deel van de eindtoetsen, moeten nu contact opnemen met de ouders en zo snel mogelijk nagaan of de leerlingen het best passende eindadvies hebben gekregen. De testen hoeven niet opnieuw door de scholieren te worden gemaakt.

'De leerkrachten zullen een bijstelling van het schooladvies opnieuw moeten heroverwegen. Voor de vo-scholen blijft onverminderd gelden dat zij het advies van de basisschool volgen. Indien een basisschool een reeds eerder afgegeven eindadvies bijstelt, laat de basisschool dit aan de vo-school waar de leerling is ingeschreven weten.'

Bron: ANP