Duur onderhoudscontract voor cv is niet altijd beter

cv-ketel_onderhoud_780.jpg

Wie veel betaalt voor een onderhoudscontract voor de cv-ketel, heeft niet altijd recht op meer service. Voor bijvoorbeeld storingsservice, voorrij- en schoonmaakkosten geldt dat dit boven een bepaald bedrag niet vaker is inbegrepen – terwijl je dus wél meer betaalt. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 14.000 mensen met een cv-onderhoudscontract. Wat betalen anderen, en wat krijgen zij daarvoor terug?

Radar ondervroeg bijna 14.000 mensen met een onderhoudscontract voor hun cv. 45 procent heeft een onderhoudscontract bij een lokale installateur. 13 procent (ruim 1800 mensen) zit bij Feenstra, 10 procent bij Energiewacht (ruim 1300 mensen). Ook bij Eneco en Essent zitten enkele honderden mensen. Uit de open antwoorden van mensen die aangeven ergens anders een cv-onderhoudscontract te hebben, komen geen andere grote partijen bovendrijven.

Kosten onderhoudscontract lopen ver uiteen

De grootste groep (46%) betaalt jaarlijks voor het onderhoudscontract. De grootste groep betaalt 60 tot 110 euro per jaar (60%), 110-180 euro per jaar is ook niet ongewoon (29%). 37 procent van de ondervraagden betaalt per maand. De grootste groep betaalt 10 tot 15 euro per maand (41%). Een kwart (25%) betaalt 5-10 euro per maand en 1 op de 8 (12%) 15-20 euro per maand. Bij een duurder onderhoudscontract, van bijvoorbeeld 25 euro per maand of 300 euro per jaar, zijn de materiaalkosten bij reparatie vaker inbegrepen. Maar dit is niet standaard het geval; ook bij de duurste contracten moeten deze kosten bij 1 op de 3 alsnog apart worden afgerekend.

Servicekosten niet altijd inclusief

Het is dus niet per se zo dat een duurder contract beter is. Voor sommige andere services geldt bovendien helemaal niet dat ze vaker inclusief zijn naarmate je meer betaalt. Wat betreft de schoonmaakkosten, 24-uurs storingsdienst en voorrijkosten bij storing zien we dat deze services in eerste instantie wel vaker zijn inbegrepen naarmate de prijs van het contract stijgt. Maar dit is slechts zo tot aan een bepaald punt, vaak rond zo’n 15 euro per maand of 180 euro per jaar. Daarboven zijn de kosten voor deze services niet vaker inclusief, terwijl het contract wel duurder is.

Bij welk bedrag heb je de beste deal?

  • Schoonmaakkosten: het vaakst inbegrepen bij contracten van €15-20/maand of €110-180/jaar
  • Storingsdienst: het vaakst inbegrepen bij contracten van €10-15/maand of €110-180/jaar
  • Voorrijkosten bij storing: het vaakst inbegrepen bij contracten van €10-15 of €20-15/maand, óf €110-180/jaar
  • Materiaalkosten: het vaakst inbegrepen (maar niet standaard) bij contracten van €25 of meer per maand of €300 of meer per maand
  • Aantal servicebeurten: het vaakst bij contracten van €5-10/maand of €60-110/jaar
  • Aantal servicebeurten nakomen: het vaakst bij contracten van €5-10/maand of €60-110/jaar

Goedkoper contract vaker nageleefd

Bij de meeste respondenten (57%) wordt de cv-ketel volgens het contract één keer per jaar nagekeken. Bij 39 procent is dit eens per twee jaar, bij 3 procent is dat minder vaak. Komt het bedrijf ook net zo vaak langs als in het contract staat? Bij veruit de meeste mensen, 87 procent, is dat gelukkig het geval. Bij 5 procent (ruim 700 mensen) slaat het bedrijf weleens een afspraak over, en bij 1 procent (86 mensen) komen ze nooit. 7 procent weet het (nog) niet.

Dat een duurder contract niet per se beter is, geldt ook voor het aantal keer dat er een onderhoudsmonteur (volgens het contract) langskomt: een duurder contract geeft lang niet altijd recht op meer onderhoudsbeurten. Zeker niet wanneer we naar de praktijk kijken, daarbij lijkt het eerder omgekeerd: hoe minder je betaalt, hoe vaker het aantal servicebeurten volgens het contract wordt nagekomen.

Bij de meesten (79%) legt het bedrijf zelf contact wanneer het tijd is voor de onderhoudsbeurt. 9 procent moet zelf bellen, en bij 12 procent is het soms de één, soms de ander die belt voor een afspraak. 1 op de 10 mensen die zelf moet bellen om een afspraak te regelen moet daar behoorlijk moeite voor doen; zij moeten meerdere keren bellen of mailen om een afspraak ingepland te krijgen. Bij nog eens 2 procent lukt het helemaal niet.

Meer over cv-onderhoudscontracten in de uitzending van 11 april:

Loodgietersbedrijven leven eigen onderhoudscontracten niet na

Over het onderzoek naar cv-onderhoudscontracten

Het onderzoek naar onderhoudscontracten voor de cv-ketel is tussen 1 en 29 maart 2022 ingevuld door 13.961 mensen met een dergelijk contract. De meerderheid van de respondenten is lid van het Radar Testpanel, een groep consumenten verspreid over het land, van divers opleidingsniveau. Wil jij ook deel uitmaken van deze groep? Meld je (gratis) aan, dan nodigen wij je voortaan ook uit voor onze onderzoeken. Zo zorg je ervoor dat jouw stem gehoord wordt.