Duur van stroomuitval vorig jaar fors hoger

stroomuitval_780.jpg

Een Nederlands huishouden had vorig jaar gemiddeld 33 minuten geen stroom als gevolg van een storing.

De jaarlijkse uitvalduur is daarmee 29 procent hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde, zo blijkt uit de jaarlijkse cijfers over stroom- en gasuitval van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

Stroomstoringen

De gemiddelde uitvalduur wordt vertekend door de grote stroomstoring van eind maart vorig jaar in Noord-Holland en Flevoland door uitval in het hoogspanningsstation in Diemen. Als die storing niet was opgetreden was de gemiddelde storingstijd net zo groot geweest als het gemiddelde in 2014.

In vergelijking met het vijfjaarlijks gemiddelde daalde het aantal elektriciteitsstoringen wel met 3 procent. Ook het gemiddeld aantal getroffen klanten per onderbreking nam af en wel met 10 procent. Het aantal minuten dat huishoudens vorig jaar zonder gas zaten was ruim 2 minuten.

De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is nog steeds graafwerkzaamheden.

Bron: ANP