Duurzamer wonen voor twintig procent huiseigenaren niet te betalen

08022022-geld-verduurzaming.jpg

Circa een vijfde van de huizenbezitters kan de verduurzaming van de eigen woning niet betalen. Daarnaast ontbreekt bij mensen die wel genoeg middelen tot hun beschikking hebben de prikkel om de woning te verduurzamen. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een analyse. Volgens de toezichthouder zou de overheid huishoudens meer moeten stimuleren het huis toch aan te pakken.

Met name mensen met lage inkomens wonen vaak in huizen die het slechtst zijn geïsoleerd. Dat maakt volgens DNB gelijk een van de problemen duidelijk. Het verder oprekken van de leennormen voor deze lagere inkomensgroepen om meer investeringen mogelijk te maken, is volgens de toezichthouder onwenselijk. Dit omdat deze mensen daarmee financieel nog kwetsbaarder worden.

Probleem is dat deze groep volgens DNB te breed is om er zomaar een subsidie aan toe te kennen. Mogelijk dat op regionaal niveau gekeken moet worden wat mogelijk is, ook in overleg met provincies en gemeenten.

Verduurzamingsprikkel

Ongeveer de helft van de huizenbezitters heeft volgens DNB wel genoeg spaargeld voor de verduurzaming. Nog eens 30 procent heeft het benodigde geld niet op de spaarrekening, maar zou de hypotheek kunnen verhogen. Deze huiseigenaren kunnen de verduurzaming dus wel betalen, maar willen dat vaak nog niet, concludeert DNB.

Volgens de toezichthouder zou onder meer gekeken moeten worden hoe investeringen in verduurzaming financieel aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. Daarbij is het vaak nog niet duidelijk wat er van huizeneigenaren wordt verwacht. Ook daar zou aan moeten worden gewerkt, aldus DNB.

Bron: ANP