background branding

Echte woekerpoliscompensatie?

Is er wel altijd sprake van echte compensatie in de afgesproken woekerpolisschikkingen? Radar ontdekt dat in bepaalde gevallen verzekeraars nog steeds een grote hap nemen uit de spaarpot van de consument.

Negen verzekeraars zeggen dat ze deze kosten willen compenseren. Ze nemen de aanbeveling van Wabeke, de Fianciële Ombudsman hiervoor als leidraad. Maar is hier wel sprake van een heuse compensatie? Hoeveel euro’s worden ingehouden? En hoeveel daarvan krijgt u terug?Nog steeds ruim 50% mislopenWe laten het nog eens uitrekenen door mensen die er hun vak van hebben gemaakt. We komen tot schrikbarende uitkomsten.

Laten we nog even de polis van mevrouw Aalbers erbij pakken. Wij besteedden aandacht aan haar dossier toen Delta Lloyd als eerste verzekeraar in september 2008 met een regeling naar buiten kwam. Zij ontdekte bijna twee jaar geleden dat er met haar ingelegde geld maar weinig wordt belegd, namelijk slechts eenderde deel. De rest wordt ingehouden door de verzekeraar op haar Delta Lloyd Bijspijker Pensioen. Was er geen schikking getroffen, dan had ze over de hele looptijd in totaal 55% misgelopen.

We laten haar product doorrekenen volgens de nu aangeboden Delta Lloyd Deal. Wat mag er volgens deze regeling, die de aanbeveling van de Ombudsman opvolgt, nu ingehouden worden over de hele looptijd van de polis?

Voor haar polis is dat 2,85% op de poliswaarde per jaar. De Ombudsman gaat er in zijn aanbeveling vanuit dat er over een hele looptijd 6% gemiddeld verdiend kan worden op een beleggingspolis. Met zo’n rendement komt ze uit op ruim 109.000 euro.

Wordt er ieder jaar 2,85% van de aarde van de polis afgesnoept, zoals toegestaan in de compensatieregeling, dan zal haar eindkapitaal uitkomen op nog geen 57.000 euro. Met andere woorden, ze loopt door kosteninhouding 53% mis. Er worden dus nog steeds enorm veel kosten ingehouden. Dit is berekend met een bruto rendement van 6%, en dat zou betekenen dat mevrouw Aalbers gecompenseerd zou worden. Maar omdat Delta Lloyd vanaf juni vorig jaar rekent met iets meer dan 4% krijgt ze nu geen compensatie.Lees de reactie van Delta Lloyd (pdf)

Belangenbehartigers Stichting Woekerpolisclaim en Stichting Verliespolis zijn met vijf van de negen regelingen akkoord gegaan. Zij reageren in de studio. Was dit het hoogst haalbare resultaat? En waarom zijn ze niet naar de rechter gestapt?Wat u kunt doen

Wat moet u doen als u het niet eens bent met de regeling? In dat geval kunt u dat direct kenbaar maken aan de verzekeraar met een voorbeeldbrief die de heer Jongbloed voor ons heeft opgesteld.

Daarnaast kan in een aantal gevallen het premievrij maken van uw polis gunstig zijn, maar dat geldt niet in alle gevallen. Om uit te zoeken of dit voor u het geval is, kunt u zich het best rechtstreeks tot uw verzekeraar wenden. Ook hiervoor hebben wij een voorbeeldbrief gemaakt.

Hieronder vindt u het volledige achtergrondartikel, inclusief het interview met Wabeke, en reacties van verschillende partijen.

Bekijk ook ons Woekerpolis-dossier.

Forumreacties

34
  • Door Radar

De woekerpolisschikkingen bieden helaas lang niet altijd echte compensatie, zoveel is duidelijk na onze berekeningen en ons interview met financieel ombudsman Wabeke. Lees het volledige verhaal, het interview en de reacties, en maak indien nodig gebruik van onze speciale voorbeeldbrieven. Naar de uitzending

  • Door Mr.Vobz

Wat een beschamende vertoning van Wabeke zeg! Ik kreeg echt last van plaatsvervangende schaamte. Hij wist uiteindelijk niets meer te zeggen. Hoeveel geloofwaardigheid heeft die man nu nog? Die schikkingen stellen dus niet zo heel veel voor. Oké de kosteninhoudingen zijn gemaximeerd, maar het resultaat is niet veel meer dan dat je als klant in plaats van een "hele erge" woekerpolis nu een "wat minder, maar nog steeds erge" woekerpolis overhoudt. En de verzekeraars komen er mee weg! Voor een klant is het natuurlijk weinig aantrekkelijk (vanwege de hoge kosten) om jarenlang te gaan procederen. Wil je een beetje "je recht halen" dan zul je de schikking moeten slikken. Veel mensen denken dat de financiële ombudsman (Wabeke) een soort rechter is die neutraal en objectief zijn oordeel velt. Maar dat is niet zo, zoals Wabeke zelf ook aangaf. Hij is een bemiddelaar die probeert de partijen tot een compromis te bewegen. Hij geeft beide partijen een beetje gelijk. Toch heb ik het gevoel dat hij zijn oren te veel naar de verzekeraars/banken laat hangen. Je kunt toch moeilijk volhouden dat een kosteninhouding die je uiteindelijk 40/50% van je vermogensopbouw kost redelijk is. En ook van de stichtingen (verliespolis, woekerpolisclaim) kun je je afvragen of ze zich wel voldoende inzetten voor het belang van de gedupeerden. Een lastig probleem voor de stichtingen is de financiering van hun werkzaamheden. Het voeren van langdurige juridische procedures kost (heel) veel geld. Wil een stichting voldoende financieel draagkrachtig zijn, dan heeft zij vele duizenden leden nodig die een inleg betalen. En je weet op voorhand nooit of de inleg genoeg is om de kosten te dragen. Maar de advocaten- en adviseursrekeningen moeten natuurlijk wel betaald worden. De oplossing die de stichtingen voor de financiering gevonden hebben, is dat zij van de verzekeraars, als onderdeel van de schikking, een vergoeding bedingen voor de gemaakte kosten, waaronder ook het salaris van de bestuurders en de kosten van de advocaat. Bovendien vervullen de juristen Lemstra en Wendelgelst ongetwijfeld een dubbelrol; zij zijn niet alleen bestuurder van de respectieve stichtingen, maar daarnaast ook de advocaten die door de stichtingen worden ingeschakeld voor het voeren van de juridische procedures. Zij hebben er dus direct belang bij dat er geschikt wordt. Hun facturen worden immers door de verzekeraars betaald! En als ze schikken weten ze zeker dat ze hun geld krijgen. Gaan ze jarenlang procederen om een beter resultaat voor de gedupeerden te krijgen, dan is het nog maar de vraag of ze hun facturen betaald zullen krijgen. Voor dat geld moet je dan naar je achterban. En dat is toch heel wat lastiger. En zo voel je je als klant toch nog steeds "gen..id" door wat Tros Radar terecht een "woekerschikking" noemt.

  • Door petaj

Ongelooflijk dat een ombudsman zo zit te schutteren op tv. Wat me wel een beetje stoort is dat Radar ook niet helemaal zuiver in zijn feiten is. Zo wordt er continu gezegd dat je 52% van je inleg kwijt bent. Bij eenrendement van 6% en een kostentarief van 3% ben je volgens mij de helft van je rendement kwijt en dat is wat anders dan de helft van je inleg. Dit klinkt natuurlijk wat spectaculairder is natuurlijk ook niet juist. Dat een verzekeraar kosten in rekening brengt lijkt mij helemaal correct. 3% is misschien discutabel, maar je kunt ook een rekensommetje maken met een fonds dat misschien 9% rendement behaald, dan wordt er ook 3% ingehouden en hou je 6% over. Die krijg je niet op een bankrekening. Zo slecht als het in deze uitzending wordt uitgelegd is het dus niet