Echtscheiding en hypotheek

Heel wat mensen in een echtscheiding komen in de problemen, als een van de partners in het huis wil blijven wonen. De bank zegt dat er strengere regels zijn, waardoor de hypotheek niet kan worden voortgezet. En de belastingdienst zegt dat je voor een deel je oude rechten verliest, waardoor de hypotheek wel eens onbetaalbaar kan worden.

Zo wil Maarten Hellebrekers na de echtscheiding in het huis blijven wonen en de hypotheek alleen op zijn naam laten zetten. Maar zijn bank wilde de hypotheek alleen nog maar verstrekken voor een veel hogere prijs.

De bank gaf als reden dat de huidige regels vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) het niet toelieten om de hypotheek volgens de oude normen voort te laten bestaan. Die regels schrijven namelijk voor dat nieuwe hypotheken aan strengere normen moeten voldoen.

Meneer Hellebrekers liet het er niet bij zitten. Zijn adviseur Peter Hans Teutenberg heeft het na veel praten met de bank voor elkaar gekregen dat Hellebrekers de hypotheek toch onder de oude regels kon voortzetten. Mede omdat hij de bank wees op het bericht van de AFM van oktober 2013:

'De AFM ontvangt signalen dat kredietaanbieders bij relatiebreuk vasthouden aan bestaande normen voor de maximale omvang van een hypotheek. Bij relatiebreuk of andere bijzondere situaties rond de financiële positie van een huishouden is het niet noodzakelijk om onverkort aan bestaande normen te toetsen.'Belasting

Daarnaast komen mensen ook in de problemen door de nieuwe fiscale regels. De regels schrijven namelijk voor dat als na echtscheiding de hypotheek op één naam komt te staan, de helft van de hypotheek volgens de nieuwe regels gaat gelden.

Dit betekent dat het belastingvoordeel lager zal uitvallen en de maandlasten gaan stijgen.Vereniging Eigen Huis

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft daarom samen met de Consumentenbond vlak voor kerst een brandbrief gestuurd naar minister Blok. De minister heeft hier nog niet op gereageerd.

Hans André de la Porte (VEH): 'We zien inderdaad dat deze belastingregels de mensen onnodig  gaan nekken. De maandlasten stijgen zodanig dat de partner die het huis wil behouden, de hypotheek niet meer kan financieren, terwijl hij of zij dat voorheen ook alleen op zijn/haar inkomen deed.

Enerzijds wil de bank een deel van de hypotheek volgens de nieuwe gedragscode verstrekken, waardoor de hypotheekkosten stijgen of er geen nieuwe hypotheek wordt verstrekt, zoals bij meneer Hellebrekers.

Maar het feit dat de nieuwe belastingregels voorschrijven dat het deel dat bij een echtscheiding wordt overgenomen door de ex-partner, 'het uitkopen', dat daar nieuwe regels voor gelden, kan ook tot gevolg hebben dat mensen in de problemen komen.

En dan moet bijvoorbeeld het huis worden verkocht. Met alle gevolgen van dien.'VoorbeeldHieronder lees je een voorbeeld:

Een man en vrouw hebben een huis gekocht van 250.000 euro  in januari 2002. Ze hebben dit gefinancierd met een hypotheek van 250.000 euro aflossingsvrij. De rente op de schuld is in 2005 vastgesteld op 4% voor 20 jaar. Dat betekent een maandbedrag van 833 euro bruto aan rente.

In januari 2013 scheiden zij. De man blijft in het huis en kan de lasten op basis van zijn inkomen blijven dragen. Hij wil de hypotheekschuld volledig op zich nemen en 'koopt zijn ex-vrouw uit'.

Wat blijkt: de helft van het fiscale voordeel vervalt op het moment dat de schuld volledig op zijn naam staat. Want, zo stellen de fiscale regels nu: De helft van de hypotheek wordt een nieuwe hypotheek en daar gelden de nieuwe fiscale regels voor. Die houden in dat de helft geen aflossingsvrije hypotheek mag zijn.

Hij moet hier naast rente betalen, ook aflossen. Het overgangsrecht van een bestaande  hypotheek is namelijk persoonlijk en kan niet van de ene naar de andere partner worden overgedragen.

In dit voorbeeld betekent dit dat hij voor het nieuwe gedeelte (125.000) per maand 633 euro bruto moet betalen.

Hierdoor stijgen de maandlasten van 833 euro naar 1050 euro (bruto),  en dat wordt (samen met de alimentatie) te duur, waardoor hij het huis moet verkopen.

Forumreacties

12
  • Door Radar

Huiseigenaren die scheiden kunnen fluiten naar hun bestaande hypotheek. Banken willen na je scheiding namelijk een nieuwe hypotheek afsluiten met nieuwe regels. Kan dat echt niet anders? Maandag 13 januari in Radar, om 20:30 bij de TROS op Nederland 1

  • Door Annikaatje

Het zal wel ouderwets zijn, maar ik vind dit echt pathetisch. In Nederland kies je zelf - als het goed is bewust - voor een huwelijk. De gevolgen van dit huwelijk zijn voor jou. Als je dan vervolgens kiest om dit huwelijk te ontbinden, mag je daar ineens geen enkel gevolg van ondervinden? Bovendien zijn de hypotheekregels niet voor niets veranderd. De regels gelden voor elke nieuwe hyoptheek: waarom zou iemand die gaat scheiden en een nieuwe hypotheek (want dat is het!) nodig heeft toch nog recht hebben op de oude regels? Wellicht is er een verband: geen verantwoordelijkheid nemen voor een gesloten huwelijk en de uitgesproken belofte ("tot de dood"), geen verantwoordelijkheid nemen voor een eigenwoningschuld. NB: uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, ik heb het in mijn bericht niet over huwelijken die bijvoorbeeld als gevolg van mishandeling niet meer kunnen bestaan. Hoewel ik wel vind dat de nieuwe hypotheekregels dan nog steeds van toepassing zouden moeten zijn.

  • Door crazyme

Je kunt het ook omdraaien : banken maken misbruik van hun machtspositie. Ze grijpen de situatie aan om hun risico's maximaal (vaak onredelijk) te beperken.