Een derde ouderen woont thuis met beperkingen

hand_trap_oud_800x628.jpg

Een derde van de ouderen die thuis blijft wonen, heeft moeite met de dagelijkse handelingen in huis. Ze hebben vooral problemen met traplopen en het doen van zwaar huishoudelijk werk. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vrouwen vaker beperkingen

Enquête

Langer zelfstandig