Een eindige strategie

'Er spreekt wat mij betreft radeloosheid uit.'