Efficiëntie van elektrische cv-ketels - reactie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie Volkshuisvestinh

Radar besteedt tijdens de uitzending van 8 april 2024 aandacht aan de efficiëntie van elektrische cv-ketels. Radar vroeg het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om reactie. Je leest het hier.

Elektrische cv-ketels mogen volgens Europese wetgeving niet als hoofdverwarming geplaatst worden, toch gebeurt het. Wat vindt u hiervan?

Het gaat hier om een Nederlandse uitwerking van een Europese regel. Die regel houdt in dat een verwarmingsinstallatie een minimale energieprestatie moet halen, wanneer er een nieuwe ketel wordt geplaatst of deze wordt vervangen. De installateur moet die energieprestatie uitrekenen en die berekening aan de gebouweigenaar overhandigen.

Elektrische CV-ketels, als hoofdverwarming, halen die wettelijke minimale energieprestatie in bijna alle gevallen niet. Onze berekeningen laten zien dat elektrische cv-ketels slechts in een specifiek, weinig voorkomend, type woningen voldoen aan de eisen.

Naast de regels, die nageleefd moeten worden, is het ook belangrijk te wijzen op de lage efficiency van elektrische cv-ketels. In tegenstelling tot warmtepompen wordt geen gebruik gemaakt van gratis energie uit bodem of buitenlucht, en moet elke kWh warmte door elektriciteit geleverd worden. Doel is uiteindelijk aardgasvrij te zijn in gebouwen, maar daarbij moeten efficiency en kosten niet uit het oog verloren worden.

Wij krijgen signalen dat de sector niet goed op de hoogte is van de regels. Installateurs weten simpelweg niet dat elektrische cv-ketels niet geplaatst mogen worden. Wat heeft uw ministerie gedaan om de installateurs te informeren dat het niet is toegestaan. 

In 2018, toen deze eisen ingevoerd werden, en opnieuw in 2020, toen de eisen gingen gelden, heeft RVO de branchevereniging van installateurs, maar ook toestelleveranciers en bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis geïnformeerd over de nieuwe eisen en zijn met hen afspraken gemaakt over het informeren van hun leden. Informatie over de eisen is bijvoorbeeld te vinden op de websites van Techniek NL, RVO en MilieuCentraal.

Inmiddels zijn er signalen dat installateurs, maar ook bijvoorbeeld woningeigenaren, zich niet meer zo bewust zijn van deze eisen. Dat is ook niet zo raar: toen we de eisen opstelden, hebben we ervoor gezorgd dat een normale, goed aangelegde installatie in alle typen woningen gewoon voldoet aan de eisen. Dan moet je denken aan een gangbare cv-installatie, met gasketel en radiatoren. Dat is gangbare praktijk voor een goede installateur. Als er vervolgens nieuwe systemen op de markt komen, zoals een elektrische cv-ketel, moet je als installateur of woningeigenaar natuurlijk wel nagaan of dat ook aan de eisen voldoet, en of het bewoners niet opscheept met een torenhoge energierekening. En dat laatste gebeurt helaas onvoldoende.

We zijn daarom opnieuw in overleg met de sector om de aandacht voor de eisen aan verwarmingssystemen opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarbij zullen we nog eens duidelijk maken wat wel en niet toegestaan is en waarom sommige oplossingen, zoals elektrische cv-ketels, vrijwel altijd ongewenst zijn.

Weet uw ministerie hoeveel elektrische cv-ketels geplaatst worden?

We houden dat niet centraal bij.

Wat doet uw ministerie op dit moment om de plaatsing van warmte-installaties te reguleren?

We hebben al regels die ervoor zorgen dat verwarmingen een minimum energieprestatie moeten hebben. Deze brengen we opnieuw onder de aandacht, bij leveranciers en installateurs, en ook bij verhuurders en woningeigenaren. Daarnaast werken we aan de normering van hybride warmtepompen bij vervanging van de gasgestookte cv-ketel.

Meer over