Elektrische auto laden blijkt vaak een financiële gok

opladen-elektrische-auto-laadtarief-780.jpg

80 procent van de elektrische rijders die weleens een openbare laadpaal gebruiken, wil graag vooraf weten welk tarief er geldt. Maar slechts 13 procent lukt het om daar vooraf altijd inzicht in te krijgen. Het staat bijna nooit op de laadpaal zelf, websites en zelfs apps zijn niet altijd up-to-date. Bij drie kwart komt het weleens voor dat het tarief pas achteraf, via de rekening, duidelijk wordt. 44 procent heeft weleens meegemaakt dat ze achteraf verrast werden door een heel hoge rekening.

Radar ondervroeg ruim 1600 elektrische rijders. Hun meest genoemde redenen om elektrisch te rijden zijn het milieu en voor het gemak van thuis opladen en rijcomfort. Toch speelt voor een grote groep ook de lagere verbruikskosten: 43 procent heeft voor elektrisch gekozen omdat opladen goedkoper is dan tanken. Of goedkoper wás, corrigeert een respondent.

Ik heb EV 1,5 jaarToen was kWh 27 centInmiddels 67 cent
- Deelnemer aan het onderzoek

Waarom rij je elektrisch?

  1. Beter voor het milieu (62%)
  2. Opladen kan thuis (49%)
  3. Elektrisch rijdt lekkerder (45%)
  4. Opladen is goedkoper dan benzine en diesel (43%)
  5. Niet mijn eigen keuze (bijv. auto van zaak/partner) (11%)

Laadtarief vaak niet vemeld

84 procent van de elektrische rijders maakt weleens gebruik van een openbare laadpaal, ruim 1300 mensen. Van al deze mensen vindt 80 procent het belangrijk om vooraf te weten welk tarief ze betalen. Dat wordt ze echter knap moeilijk gemaakt.

Zet het gewoon op de laadpaal!
- Goed idee van een deelnemer aan het onderzoek

Hoeveel je moet betalen, is in veel gevallen erg ondoorzichtig. Slechts 13 procent weet altijd vooraf welk tarief er geldt als zij gaan laden. Hoe je dat moet weten?

Zou makkelijk zijn als het net als bij de benzinepomp werd aangegeven
- Deelnemer aan het onderzoek

Op de laadpaal staat het doorgaans niet, 82 procent ziet (bijna) nooit het tarief op de laadpaal, nog eens 13 procent vindt de informatie er in sommige gevallen.

Tariefinfo apps niet betrouwbaar

De helft kijkt vooraf in een app om achter het actuele tarief te komen. Helaas, ook daar vindt een meerderheid het tarief niet altijd. Een deelnemer aan het onderzoek geeft aan verschillende apps te raadplegen, ‘Maar het blijft altijd een gok’. Dat blijkt ook uit de ervaring die een van de respondenten met ons deelt:

In de incharge app van vattenfall stond €0.58 per kWh en op de factuur verscheen €0.78 per kWh
- Deelnemer aan het onderzoek

Andere manieren om het laadtarief op te zoeken zijn de website van de leverancier, maar die blijken ook niet altijd up-to-date:

Pas een mail gehad met verhoging. Op de website stond circa 30/35 cent binnenstad gemeente palen en in de mail staat 50 cent
- Deelnemer aan het onderzoek

Bij driekwart komt het weleens voor dat pas achteraf, via de rekening, het tarief duidelijk wordt: ‘Zie pas maand na laden, welke tarieven er zijn gehanteerd.’ Als dat gebeurt, vindt 69 procent dat vervelend.

Achteraf een hoger tarief

Ik check via de app het tarief, maar al meerdere keren meegemaakt dat achteraf de tarieven dan toch anders (hoger) zijn dan op de app is aangegeven. Vervelend en misleidend want dan moet je toch het hogere tarief betalen.

- Deelnemer aan het onderzoek

De ondoorzichtigheid en verrassingen achteraf ontmoedigen mensen om op zoek te gaan naar de laadtarieven:

Dit is zo ingewikkeld dat ik gestopt ben met het opzoeken, binnen 1 paal kan het nog afhangen van de gebruikte pas ook
- Deelnemer aan het onderzoek

Tarief verschilt per laadpas

Dat het voor het tarief uitmaakt welke laadpas je bij welke laadpaal gebruikt, is slechts de helft van de respondenten bekend. 58 procent heeft meerdere passen. Twee derde heeft dat voor de zekerheid, zodat ze bij elke paal terecht kunnen. 40 procent geeft als reden dat zij op deze manier per paal het gunstigste tarief kunnen krijgen. Al heb je aan deze wetenschap weinig als je niet kunt opzoeken wat de actuele tarieven zijn.

62 cent bij een laadpaal in een woonwijk in Nijmegen. Ik schrok hier echt van, dit is niet echt een stimulans voor elektrisch rijden
- Deelnemer aan het onderzoek

44 procent heeft weleens meegemaakt dat ze er bij het zien van de afrekening achter kwamen dat ze een heel hoog tarief hebben betaald, soms in het buitenland, maar nog vaker in Nederland. 1 op de 5 kreeg een verrassing van 80 tot 1 euro per kWh op de mat, 1 op de 10 zelfs eentje van een euro of meer per kWh.

Een simpele lader op een parkeerplaats. Alle overige palen in Overijssel waren toen 18ct of 30ct per kWh, die was 95 cent! En nog traag ook!
- Deelnemer aan het onderzoek

Tips voor voordelig laden

Zo voordelig mogelijk laden? Veel deelnemers aan het onderzoek hadden er vragen over. Daarom schreven we speciaal voor jullie een artikel met tips over laden met verschillende passen.

Daarnaast laten mensen weten dat het niet zozeer aan de prijs per kWh lag, maar aan het hoge starttarief, of een extra opslag per minuut:

Er kwamen extra kosten per minuut bij en omdat de laadsnelheid laag was werd dit een duur grapje
- Deelnemer aan het onderzoek

Ook laat iemand weten dat het al twee keer is gebeurd dat de laadpaal defect bleek, maar dat er wel een starttarief is gerekend. Als je het niet eens bent met de rekening is het altijd een eerste stap om hierover contact op te neen met de betreffende leverancier. Zo meldt iemand gecompenseerd te zijn voor een hoge rekening achteraf: 'Het te hoge tarief week 10 cent af van de prijs die was weergegeven in de App, namelijk € 0,42 in plaats van € 0,32 per kWh. Achteraf is dit op mijn verzoek gecorrigeerd in mijn voordeel.'

Juist die langzaam-laders in een woonwijk blijken achteraf verraderlijk duur te zijn
- Deelnemer aan het onderzoek

Wie denkt dat hoge tarieven alleen voorkomen bij snelladers, heeft het niet bij het juiste eind. 'Ik laad zo min mogelijk bij snelladers, daar betaal je sowieso de hoofdprijs. Dus ik laad thuis in de buurt', geeft iemand aan. Maar een ander laat weten dat juist die 'langzaamladers in woonwijken achteraf verraderlijk duur blijken te zijn'. Hoe zit dat? Uit onze cijfers blijkt dat degenen die verrast werden met een rekening van 80 cent of meer per kWh, dat in slechts iets meer dan de helft van de gevallen bij een snellader betaalden. Het verlossende antwoord luidt dus: Je mag overal op je hoede zijn.

Het zou fijn zijn als de tarieven duidelijk gecommuniceerd worden voordat je de stroom afneemt. Op deze manier is het misleidend en sta je met de rug tegen de muur want je kan niet zeggen: Nee dank je, ik kijk verder
- Deelnemer aan het onderzoek

Radar besteedt aandacht aan de ondoorzichtige laadtarieven in de uitzending van maandag 13 februari, kijk 20:30 op NPO 2 of kijk het stuk over laadtarieven achteraf hier terug.

Over het onderzoek naar laadtarieven

De vragenlijst over de tarieven van openbare laadpalen voor EV's, oftewel electronic vehicles, is tussen 23 januari en 9 februari 2023 ingevuld door 1622 elektrische rijders. Daarvan maken 1368 weleens gebruik van een openbare laadpaal. De overgrote meerderheid van de elektrisch rijders (ruim 1400) is lid van het Radar Testpanel, een groep consumenten uit het hele land, van heel verschillend opleidingsniveau. Wil je ook uitnodigingen ontvangen voor onze onderzoeken? Meld je (gratis) aan!