Energierekening in 2016 ongewijzigd

energienota_energie_besparen_gas_800.jpg

De energierekening van een gemiddeld huishouden blijft dit jaar gelijk aan die van 2015. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Dit jaar neemt de energiebelasting op gas toe en daalt de energiebelasting op stroom. Ook gaan de variabele stroom- en gastarieven omlaag en nemen de netbeheerkosten gemiddeld af. Vereniging Eigen Huis maakte een inventarisatie van de veranderingen.

Toename belasting teniet gedaan

'De toename van de energiebelasting wordt bijna helemaal teniet gedaan door de verlaging van de energietarieven. Hierdoor blijft de energierekening dit jaar bij gemiddeld verbruik ongeveer gelijk aan die van 2015,' zegt Karin Boog, financieel deskundige bij Vereniging Eigen Huis.

VEH heeft bij deze inventarisatie gebruik gemaakt van gemiddelden. 'Netbeheerder Liander verlaagt haar tarieven met € 22, maar Cogas verhoogt deze juist met € 21,' aldus Boog. De vereniging is bij deze inventarisatie uitgegaan van een gemiddeld stroomverbruik per huishouden van 3.500 kilowattuur en 1.800 kuub gas per jaar.

Bron: Vereniging Eigen Huis