Energierekening - Reactie Woonbond

11102021 woonbond.png

Woonbond: bevries het maximumtarief voor warmte

De Woonbond vindt dat het maximumtarief voor warmte moet worden bevroren en niet langer aan de gasprijs moet worden gekoppeld. De koppeling aan de gasprijs was ooit bedoeld om huishoudens te beschermen tegen te hoge prijzen. Maar door de fors stijgende gasprijs, en de belastingverhoging op gas in voorgaande jaren, betalen deze huishoudens steeds meer voor hun warmte.

Huishoudens die bijvoorbeeld via een warmtenet hun woning verwarmen, zitten vast aan een leverancier. Ze moeten daarom juist goed beschermd worden tegen te hoge prijzen. Ze zijn nu de dupe van de hoge gasprijzen, terwijl ze niet meer met aardgas worden verwarmd.

De Woonbond wil dat er een lager wettelijk maximumprijs komt. De koppeling aan de gasprijs pakt zeer nadelig uit voor huishoudens aan een warmtenet. Daarmee doet de Warmtewet niet waarvoor de wet is bedoeld: consumenten beschermen tegen te hoge prijzen. 

De Woonbond heeft zich eerder al met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis uitgesproken over de koppeling van het maximum warmtetarief aan de gasprijs. In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de Woonbond opnieuw opgeroepen de verhoging van de gasprijs niet door te berekenen aan de afnemers van warmte.