background branding

Ernstige klacht over huisarts zelden gemeld bij instanties

huisarts-klacht-niet-indienen-tp-780.jpg

De meeste mensen zijn tevreden over hun huisarts, blijkt uit onderzoek onder ruim 42.000 leden van het Radar Testpanel. Een kwart vindt echter dat deze niet altijd goed luistert en doorvraagt. En dat is wel nodig, want 1 op de 5 geeft aan dat zij niet altijd alles durven te vragen of vertellen bij de huisarts. 29 procent heeft weleens een klacht gehad over de huisarts. Slechts weinigen stappen met een ernstige klacht naar een officiële instantie.

Verreweg de grootste groep van de respondenten, 88 procent, bezoekt de huisarts maximaal 6 keer in het jaar. Wie meer bezoeken aan de huisarts aflegt is vaker vrouw (12%) dan man (9%). Het afgelopen jaar hebben 9 op de 10 respondenten een bezoekje aan de huisarts gebracht.

Appen met de dokter

Is het makkelijk om een afspraak te maken? Telefonisch lukt het de helft van de respondenten niet altijd even vlot. Een derde kan afspraken echter ook online plannen. 14 procent kan gezondheidsvragen stellen via de mail of de website van de praktijk. 2 procent kan dat zelfs via WhatsApp doen. Een enkeling communiceert nog via de post of de fax met de huisarts. Veel mensen geven aan niet te weten welke mogelijkheden de huisartspraktijk biedt.

Wachten op je afspraak

Als de vragen niet al telefonisch door de assistent zijn afgehandeld, zoals bij een kwart van de respondenten vaak gebeurt, dan kunnen de meeste mensen snel terecht voor een afspraak: 62 procent kan dezelfde of volgende dag terecht, een derde binnen een week. Slechts bij 2 procent duurt het vaak langer dan een week. In de wachtkamer wacht een derde van de mensen gemiddeld 10 tot 15 minuten. Bij 1 op de 5 loopt de wachttijd geregeld op tot 20 of zelfs 30 minuten.

90 procent heeft altijd of meestal dezelfde huisarts. Bij 1 op de 10 verschilt dat per afspraak. 84 procent vindt het belangrijk om steeds dezelfde huisarts te hebben, zoals een respondent ons laat weten: 'Het liefst ga ik naar de arts bij wie ik ooit ben begonnen toen hij de praktijk alleen deed. Soms moet ik dan twee dagen wachten. Het contact is intensiever, anders dan met zijn collega's.' 14 procent maakt het niet uit. Een kleine groep (2%) vindt het juist een voordeel om af te wisselen. Een respondent vult aan: 'Ik wil graag voor dezelfde klacht dezelfde huisarts. Voor een nieuwe vind ik het niet erg om naar een collega te gaan.'

Niet alles durven vragen of vertellen

Eenmaal binnen vindt 95 procent dat de huisarts (meestal) genoeg tijd uittrekt. Een kwart van de respondenten geeft echter aan dat de huisarts niet altijd even goed luistert en doorvraagt. De vraag die bijna 70 procent van de respondenten wel eens van de huisarts hoort is: 'Wat denk je zelf dat er aan de hand is?' Patiënten zijn zelf overigens ook niet altijd even informatief: 1 op de 5 geeft aan dat zij weleens iets niet hebben durven vragen of vertellen bij de huisarts. 17 procent heeft niet altijd het gevoel dat de huisarts alle klachten serieus neemt. Ruim 70 procent heeft er veel of alle vertrouwen in dat de huisarts altijd het juiste advies geeft – bij een kwart is dat gevoel 'gemiddeld' en 4 procent geeft aan weinig of geen vertrouwen te hebben.

Schrijft de huisarts te makkelijk medicatie voor? Ruim 80 procent vindt dat de huisarts het gewoon goed doet. 8 procent vindt de huisarts te terughoudend, 7 procent vindt de huisarts juist iets te makkelijk hierin. Doorverwijzen gebeurt nauwelijks te veel; slechts 3 procent vindt dat. 13 procent zou juist liever makkelijker worden doorverwezen.

Alternatieve geneeswijzen

Meer dan de helft weet niet of de huisarts openstaat voor alternatieve geneeswijzen, zoals doorverwijzen naar de homeopaat of acupuncturist. Een derde van de respondenten geeft aan dat de huisarts er wel voor openstaat – en daar is de grootste groep blij mee, hoewel het van een vijfde méér zou mogen zijn. 15 procent van de respondenten heeft een huisarts die afwijzend tegenover alternatieve geneeswijzen staat. Een meerderheid, 60 procent, vindt dat prima; 40 procent zou het liever anders zien.

Klacht over je huisarts?

29 procent heeft weleens een klacht gehad over de huidige of voormalige huisarts, waarbij het in een kwart van de gevallen om een ernstige klacht ging. Waar mensen met een lichte klacht deze vooral bij de huisarts zelf neerleggen, of überhaupt geen actie ondernemen, stappen mensen met een ernstige klacht veelal (41%) over van huisarts(praktijk). Slechts een paar procent heeft de klacht ingediend bij een instantie. Wie de klacht bij de huisarts zelf neerlegt, komt in twee derde van de gevallen tot een oplossing. Bij klachten die bij instanties zijn ingediend lukt dat in nog niet de helft van de gevallen (43%) – maar het gaat hier ook vaker om zwaardere klachten.

Sinds januari 2017 moet iedere huisartsenpraktijk een klachtenfunctionaris hebben (de eerste stap als je er samen met de huisarts zelf niet uitkomt) én aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Voor vragen en advies rondom een klachtenprocedure in de zorg kun je je ook melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie over waar je terecht kunt met een klacht over je huisarts of andere zorgaanbieder.

Overstappen van huisarts(praktijk) levert in de meeste gevallen weinig problemen op. Als het mis gaat is dat vaak doordat mensen een plek geweigerd wordt bij een nieuwe arts of praktijk (3%). Daarbij geven veel respondenten aan dat veel huisartspraktijken vol zitten. 1 procent van de mensen is weleens tegen de zin in overgeplaatst – vaak doordat de arts zelf stopt.Over dit onderzoek

De resultaten van dit onderzoek stonden eerder in ons magazine RADAR+. 42.657 mensen van het Radar Testpanel deden aan dit onderzoek mee. De vragenlijst stond open tussen 11 en 17 januari 2018. Het Radar Testpanel is een groep van ruim 100.000 mensen die via vragenlijsten hun mening en ervaringen delen met Radar. Ook gratis panellid worden? Dat kan!