EU-akkoord over hoge uitstootnorm diesels

uitlaat_02.jpg

Dieselauto's mogen vanaf 2017 circa twee keer zoveel stikstof uitstoten dan de geldende norm van 80 microgram per kilometer. Vanaf 2021 wordt de norm 120 microgram.

Daarover hebben de lidstaten van de Europese Unie woensdag een akkoord bereikt, melden partijen in het Europees Parlement.

Real Driving Emissions-test

In 2017 wordt de Real Driving Emissions-test ingevoerd die de werkelijke uitstoot moet meten, in plaats van laboratoriumuitslagen. Het parlement stelde dinsdag juist dat lidstaten geen overgangsfase moeten invoeren waarin de normen mogen worden overschreden.

Geloofwaardigheid op het spel

'Stuitend. Dit zet de geloofwaardigheid van Europa op het spel', foetert EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). 'Je zou mogen verwachten dat de fraude bij Volkswagen en het gesjoemel met tests zou leiden tot strenge normen en handhaving. Het tegendeel gebeurt.'

Volkswagenschandaal

De sociaaldemocraten in het parlement spreken van een 'totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de lidstaten'. 'Dat toont aan dat de lidstaten geen lessen willen trekken uit het Volkswagenschandaal en volstrekt niet bezorgd zijn om de gezondheid van de Europese burgers. Daarmee lachen ze eigenlijk hun eigen bevolking in het gezicht uit.'

Ook EU-parlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) is niet te spreken over de deal. Hij vindt dat de lidstaten veel te mild zijn voor de automakers.

Overschrijding van 20 procent

Het parlement wil niet verdergaan dan een overschrijding van 20 procent, vanwege de onnauwkeurigheidsmarges in de testprocedure. EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) zei maandag nog dat de lidstaten 'heel dicht' bij haar 'ambitieuze maar realistische' voorstel zouden blijven. De Europese Commissie had voorgesteld dat de norm tot 2019 met 60 procent zou mogen worden overschreden.

Achter gesloten deuren

Het besluit werd woensdag genomen achter gesloten deuren door een technisch comité van de lidstaten. Het zijn vooral autolanden als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Zweden, Roemenië en Frankrijk die hun industrie willen beschermen. Nederland wil dat de test al volgend jaar wordt ingevoerd en dat de overschrijding 18 procent wordt.

Besluit is aanvechtbaar

De lobbygroep Transport & Environment denkt dat het 'hemeltergende' besluit juridisch aanvechtbaar is. De organisatie stelt dat Nederland het enige land was dat zich voor strengere normen inzette en tegenstemde.

Bron: ANP