background branding

EU-hof: Strikte voorwaarden stikstofbeleid bij natuurgebieden

stikstof-vee-industrie-07112018.jpg

Het Nederlandse stikstofbeleid rond vergunningen voor agrarische bedrijven bij natuurgebieden moet aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moeten de gevolgen van het weiden van vee en of het in de bodem brengen van meststoffen wetenschappelijk worden getoetst. Ook moet worden uitgegaan van de huidige, feitelijke situatie en niet het verwachte natuurherstel.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in twee zaken die Nederlandse milieuorganisaties hadden aangespannen over nieuwe vergunningen voor landbouwbedrijven bij zogeheten Natura 2000-gebieden in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Die provincies hadden hun bezwaren afgewezen.

De Raad van State had het EU-Hof om advies gevraagd en moet nu invulling geven aan de uitspraak. Die zou kunnen betekenen dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet worden aangepast. Het PAS is opgezet voor zowel natuurherstel als nieuwe economische activiteiten bij zogeheten Natura 2000-gebieden.

Uitbreiding boerendrijven zorgt voor stijging stikstof

Uitbreiding van boerenbedrijven zorgt voor extra stikstof in de omgeving. Daardoor verzuurt de bodem met funeste gevolgen voor bepaalde planten en dieren, terwijl EU-landen kwetsbare natuurgebieden, zoals De Peel, juist moeten beschermen.

De advocaat-generaal van het hof in Luxemburg had afgelopen zomer een scherp advies gegeven. Milieuorganisaties hadden op grond daarvan gehoopt dat het hof het stikstofprogramma onderuit zou halen. Maar zo zwart-wit is de uitspraak niet, aldus een woordvoerder van het hof.

'Goed nieuws voor de natuur en onze gezondheid'

Milieudefensie noemt de uitspraak 'goed nieuws voor de natuur en onze gezondheid. Het betekent dat Nederland moet stoppen met het uitstoten van veel te veel stikstof.' Tweede Kamer-lid Laura Bromet van GroenLinks spreekt van een tik op de vingers voor de overheid.

Milieuorganisaties blij met uitspraak

Milieuorganisaties zijn blij met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens Mobilisation for the Environment, een van de organisaties die de zaak aanspanden, maakt het oordeel duidelijk dat het Nederlandse natuurbeleid zwaar onvoldoende is en dat de overheid nu echt aan de slag moet.

Volgens Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment, is het Nederlandse natuurvergunningbeleid van tafel geveegd. 'Duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen die sinds 2015 zijn verleend, hadden nooit mogen worden afgegeven', stelt hij. Het gaat volgens hem niet alleen om uitbreidingen van veehouderijen. De organisatie gaat ook verzoeken indienen om de natuurvergunningen van de drie nieuwe kolencentrales van RWE (Eemshaven), Engie en E.ON/Uniper (beide Rotterdam) in te trekken.

'Onderzoek naar effecten vee-industrie op natuur van belang'

Greenpeace vindt het goed dat het EU-hof erop wijst dat het belangrijk is om de effecten van de vee-industrie op de natuur te meten. 'Jarenlang toont wetenschappelijk onderzoek een veel te grote uitstoot van stikstof aan. Dit zorgt voor grote schade aan planten, insecten en andere biodiversiteit in natuurgebieden'.

Bron: ANP