background branding

Europees verbod in gevaar: 'Houd de cosmeticabranche dierproefvrij'

dierproeven.jpg

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) strijdt er opnieuw voor om cosmetica-ingrediënten te testen op dieren. Hierdoor is het Europese testverbod voor dierproeven in gevaar. Diervriendelijk Nederland is om deze reden, samen met zes andere burgers uit verschillende lidstaten, een Europees Burgerinitiatief gestart. 

'Dierproeven zijn onnodig', stelt Adrie van Steijn van Diervriendelijk Nederland. 

Nieuwe methoden

De voorzitter voegt hieraan toe 'dat er de laatste decennia wetenschappelijke methoden zijn ontwikkeld waarmee de veiligheid van cosmetica-ingrediënten op de millimeter exact kan worden getest'.

Dat het testen zonder dierproeven kan, blijkt volgens Van Steijn ook doordat meerdere bedrijven, zoals The Body Shop, hun cosmetica op andere manieren testen. 

Wetgeving

Al sinds de jaren zeventig voeren verschillende dierenbelangenorganisaties, bedrijven en ondernemers campagne tegen dierproeven voor cosmetica. In 2004 kwam er een Europees verbod op dierproeven, dat vijf jaar later werd uitgebreid met een verbod op dierproeven voor de gebruikte ingrediënten. Maar dit testverbod is nu dus in gevaar. 

Handhaven van het verbod

Eerder stuurden de initiatiefnemers al een oproep aan de Europese Commissie waarin zij aandrongen op het handhaven van het verbod op dierproeven voor cosmetica in Europa. Ondanks dat de oproep is ondertekend door meer dan 460 cosmeticamerken en dierenbelangenorganisaties, was dit voor de Europese Commissie onvoldoende. 

Burgerinitiatief

De belangengroep probeert het nu door middel van een Europees Burgerinitiatief. Dit initiatief is een rechtsmiddel dat burgers direct in staat stelt de Europese Commissie op te roepen wetgeving voor te stellen. Het initiatief moet door minimaal één miljoen stemgerechtigde burgers, uit tenminste zeven EU-landen, gesteund worden. 

Met het initiatief roepen zij de Europese Commissie op om: 

1. Een concreet plan voor te leggen voor de overgang naar wetenschap - zonder dierproeven.
2. Het verbod op dierproeven in de cosmeticasector te beschermen en te versterken.
3. De EU-verordening inzake chemische stoffen aan te passen.

Hoe doe je mee?

Ben jij tegen dierproeven in de cosmetica? Via deze link kun je het burgerinitiatief steunen.