background branding

'Financieel adviseurs moeten klanten wijzen op premiedaling overlijdensrisicoverzekering'

Overlijdensrisicoverzekering-financieeladviseur-04092019.jpg

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft afgelopen jaar bijna honderd klachten gekregen van consumenten, die bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) door hun financieel adviseur niet zijn gewezen op premiedalingen in de levensverzekeringsmarkt. In een persbericht stelt de Kifid dat het de taak van financieel adviseurs is om consumenten hierop te wijzen, terwijl dit vaak niet gebeurt.

In het persbericht brengt het Kifid twee losse klachtzaken naar buiten. In beide zaken is de consument in kwestie door zijn adviseur niet gewezen op een daling in de premies. De Geschillencommissie zegt dat financieel adviseurs verplicht zijn om aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in portefeuille heeft.  'Een consument mag van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringsadviseur verwachten dat deze de belangen van de verzekeringnemer in het oog houdt', voegt het Kifid toe.

Lees ook: Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Kifid: Financieel adviseurs voldeden niet aan zorgplicht

Kifid trekt de conclusie dat de financieel adviseurs hun consumenten expliciet hadden moeten wijzen op mogelijke premiebesparingen. Omdat ze dat niet hebben gedaan, hebben ze volgens Kifid en de Geschillencommissie niet voldaan aan hun zorgplicht. De financieel adviseurs voelen zichzelf daarentegen noch wettelijk noch contractueel verplicht om hun klanten te wijzen op premiewijzigingen.

Wanneer kom je in aanmerking voor een schadevergoeding?

Om van de Geschillencommissie recht te krijgen op een schadevergoeding, moet de consument zelf aantonen dat er daadwerkelijk schade is gelopen. Of een schadevergoeding wordt toegekend ligt aan of er actie is ondernomen op het moment dat de consument op de hoogte was van de premieverlaging.

Als de consument kan aantonen dat het mogelijk was om een overlijdensrisicoverzekering tegen een lagere premie af te sluiten, heeft de financieel adviseur in kwestie niet voldaan aan zijn zorgplicht. In dat geval heeft de consument recht op een schadevergoeding

Kifid adviseert consumenten die een overlijdensrisicoverzekering willen afsluiten om zich hier zorgvuldig over te laten informeren. Het gaat daarbij niet alleen om de prijs en de premie. Let ook op de acceptatiecriteria, voorwaarden en wat de verzekering wel en niet dekt.

Meer klachten

Kifid meldt dar er bijna honder soortgelijke klachten in behandeling zijn bij de Geschillencommissie. 

Bron: Kifid