Financiële voornemens: meer sparen, minder gemaksvoer

financie__le_voornemens_628.jpg

Een nieuw jaar, een frisse financiële start. Een derde van het Radar Testpanel denkt in 2016 minder te kunnen besteden dan in het afgelopen jaar. Voor velen houdt dat in: minder kant-en-klaar eten, en snoeien in de lopende kosten. Meer geld willen mensen uitgeven aan sparen, de inrichting van hun huis en vakanties.

De meeste van de bijna 40.000 Testpanelrespondenten (55%) verwachten dat ze in 2016 ongeveer evenveel te besteden hebben als in het afgelopen jaar. Een derde denkt erop achteruit te gaan, en 1 op de 10 heeft juist de verwachting financieel meer ruimte te krijgen.

Waar wordt op beknibbeld, en waar gaat juist een groter aandeel van de uitgaven naartoe? 37 procent van de respondenten is voornemens het gehele uitgavenpatroon gelijk te houden. De overige 63 procent wil hier en daar wat wijzigingen aanbrengen.

Sparen, interieur en vakantie

In alle categorieën kiezen meer mensen ervoor om te besparen, dan om er meer aan uit te geven. Behalve één categorie: 26 procent van de respondenten is van plan meer geld uit te geven aan... sparen.

Huisinrichting is daarna de post waar veel mensen meer aan willen besteden. Bijna een kwart van de respondenten (24%) wil daar meer geld voor uittrekken dan ze vorig jaar hebben gedaan. 1 op de 5 mensen schroeft het vakantiebudget op.

Investeren in kwaliteit of hoeveelheid?

Mensen besparen liever dan dat ze meer gaan spenderen. Dat geldt voor alle categorieën behalve 'sparen'. Wel willen mensen in de categorieën elektra en huisinrichting liever investeren in duurdere spullen. In de categorieën 'kleding en schoenen' en de dagelijkse boodschappen kiezen juist meer respondenten voor goedkopere producten.

Slechts 6 procent bij het boodschappen voor duurdere producten gaan. Wat vinden de respondenten daarbij belangrijk? Er komt een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen naar voren. Bij investeringen in onbespoten voedsel dat diervriendelijk, fairtrade en vrij van E-nummers is, hebben vrouwen de overhand. Ook mannen geven aan dit belangrijk te vinden. Maar vaker dan vrouwen kiezen zij er juist voor om het extra geld per product te investeren in A-merken, 'minder tijd kwijt zijn aan winkelen' en gebruiksgemak van de producten.

Snijden in de lopende kosten

Voor het overgrote deel van de mensen (zowel vrouwen als mannen) zijn kant-en-klaarmaaltijden en snacks de grootste besparingspost. 61 procent van de mensen is van plan om hier minder geld aan uit te geven. Slechts 1 procent wil de uitgaven hieraan laten groeien.

Op de tweede plek (44%) in het lijstje met besparingen staan de 'overige abonnementen'. Dat betekent níet de telefoon-, televisie- en internetabonnementen, maar die op bijvoorbeeld Netflix, Spotify, de krant, tijdschriften, de loterij of de sportschool.

Wat betreft de lopende kosten hopen veel mensen (36%) in 2016 ook minder uit te geven aan de energierekening. Bij 13 procent van de respondenten gaan de voorgenomen investering in het verduurzamen van de woning hier ongetwijfeld aan bijdragen.

Ruim een kwart (26%) wil verzekeringen onder de loep nemen. Ongeveer 1 op de 5 mensen hoopt in 2016 toe te komen aan (niet-noodzakelijk) onderhoud aan de eigen woning. 18 procent heeft als financieel voornemen om (een gedeelte van) de hypotheek af te lossen.

Radar helpt

Goede voornemens wil Radar van harte ondersteunen. Daarom geven we in de maand januari tips voor de meest genoemde voornemens die zich daarvoor lenen:

Deel 1: Tips om je energierekening omlaag te krijgenDeel 2: Consumententip: Budgetteren

Deel 3: Snijden in je abonnementen: 6 tipsOver dit onderzoek

Aan het onderzoek over financiële voornemens deden 39.193 leden van het Radar Testpanel mee. Het onderzoek vond plaats tussen 30 december 2015 en 10 januari 2016.

Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 95.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar, het magazine RADAR+ en / of voor nieuwsberichten op de website radartv.nl.