background branding

FNV gaat achterban raadplegen over pensioendeal

pensioenn-50619.jpg

Vakbond FNV gaat zijn achterban raadplegen over de voorgestelde verregaande hervormingen van het pensioenstelsel. Na negen jaar is het pensioenakkoord bereikt. Het principe-akkoord dat met het kabinet en de werkgevers werd bereikt, zal neutraal aan de leden worden voorgelegd.

In principe zou een ledenreferendum vrij snel uitgevoerd kunnen worden. De bond heeft ruim 1 miljoen leden. Via zo'n referendum kunnen zij dan aangeven of ze akkoord gaan of niet. Als de FNV-achterban akkoord gaat met een pensioendeal, dan heeft het FNV-bestuur extra munitie om het ledenparlement weer bijeen te roepen en het voorstel voor te leggen. Dat zou eind volgende week zijn, zo klinkt het.

De ledenraadpleging zal zo snel mogelijk beginnen, liet voorzitter Han Busker van FNV weten. De leden krijgen informatie en kunnen online hun stem uitbrengen. De uitslag gaat naar het ledenparlement, het hoogste orgaan van de bond.

Hoe kunnen leden hun stem uitbrengen?

Leden krijgen een brief in de bus met een individuele code. Hiermee kunnen ze via internet hun stem uitbrengen tussen woensdag 12 juni 11.00 uur en zaterdag 15 juni 12.00 uur. Na deze ledenraadpleging neemt uiteindelijk het ledenparlement van de bond een definitief besluit. Dat parlement, het hoogste orgaan van de bond, bestaat uit 105 vertegenwoordigers van leden die per bedrijfstak zijn gekozen. 

Het referendum wordt gehouden van woensdag tot en met zaterdag.

Wat houdt het principe-akkoord nu precies in?

Bijeenkomst ledenparlement als 'hard' omschreven

De bijeenkomst van het 105 leden tellende ledenparlement in Utrecht duurde dinsdag uren. De vergadering begon om 18.30 uur. Een kleine groep actievoerders, niet aanwezig in de vergaderzaal, hield de ontwikkelingen vanuit de ontvangstruimte van het Centraal Vakbondshuis scherp in de gaten. De vergadering van het ledenparlement werd als hard, kritisch, fel en verhit omschreven.

Busker zelf sprak van een boeiende en stevige discussie en voelde naar eigen zeggen steun uit het ledenparlement. 'Wij als bestuur steunen het onderhandelingsresultaat, wij zijn positief. Er was vanuit het ledenparlement ook waardering voor de onderhandelaars. We gaan het nu aan de leden vragen en een keurig proces doorlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat het heel goed verdedigbaar is', aldus Busker. Hij zei dat het principe-akkoord nu niet ter stemming is voorgelegd aan het ledenparlement.

Pensioenleeftijd stijgt minder snel

In het principe-akkoord is onder meer afgesproken dat de pensioenleeftijd minder snel gaat stijgen. Dat was het meest heikele punt van de onderhandelingen. Tot 2022 blijft de pensioenleeftijd op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt die naar 67 jaar in 2024. Als de levensverwachting met een jaar stijgt, gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog.

Zware beroepen kunnen eerder stoppen

Verder kunnen mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. De boete die hier nu nog voor staat, wordt voor de eerste 19.000 euro afgeschaft. Over het brutosalaris daar bovenop moeten werkgevers wel nog een boete betalen. Zzp'ers worden verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. Ook moet het eenvoudiger voor ze worden om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten.

Pensioensysteem

Het pensioensysteem gaat op de schop. Pensioenuitkeringen kunnen in de toekomst sneller gaan stijgen en in slechte tijden sneller worden gekort. Er komt een einde aan het systeem waarbij jongere werknemers de oudere werknemers subsidiëren.

Perspresentatie pensioenakkoord woensdagochtend

Het principe-akkoord zal woensdagochtend worden gepresenteerd, dat maakte de Sociaal-Economische Raad (SER) bekend.. FNV is daar gewoon bij aanwezig. De perspresentatie bij de SER in Den Haag is tussen 11.00 uur en 12.30 uur en wordt verzorgd door SER-voorzitter Mariëtte Hamer, samen met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden. Namens het kabinet is minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.

De verregaande hervormingen worden door vakbond FNV nog voorgelegd aan de achterban. Via een referendum kunnen leden aangeven of ze het steunen of niet.

Update 10:37: GroenLinks en PvdA blij met principe-akkoord

GroenLinks en PvdA zijn 'heel blij' met het principe-akkoord over de pensioenhervormingen en spreken daarvoor hun steun uit. Wel maken ze een voorbehoud: het komt op de uitwerking aan, benadrukken ze.

Update 10:46: 'Kabinet en sociale partners leggen goede basis voor herziening pensioenstelsel'

Volgens het Vakbond van Verzekeraars hebben het kabinet en de sociale partners een goede basis gelegd voor de herziening van het pensioenstelsel. Dat schrijft het Verbond van Verzekeraars in een reactie op het pensioenakkoord.

De belangenclub ziet verder voordelen in de voorgenomen afschaffing van zogeheten doorsneepremies, waar het bezwaar aan kleeft dat deze niet goed aansluiten op de huidige dynamische arbeidsmarkt. De organisatie wijst erop dat nog moet worden uitgewerkt hoe de overgang van het oude naar het nieuwe premiesysteem veilig kan worden vormgegeven.

Over de voorgestelde verzekeringsplicht voor zzp’ers tegen het arbeidsongeschiktheid zegt het verbond dat er terecht uitzonderingen mogelijk blijven. De organisatie wijst op de sterk uiteenlopende behoeftes en karakteristieken van deze groep

Update 12:57: FNV-voorzitter verbindt lot niet aan het akkoord

Busker wil niet zeggen of hij zijn lot aan het akkoord verbindt. Hij wil de FNV-leden vrijlaten in hun keuze en onthoudt zich van een stemadvies. Ook als de leden hun steun uitspreken, kan het voor het akkoord nog misgaan. Het ledenparlement hoeft de uitslag van de ledenraadpleging niet te volgen.

Update 12:56: DNB ook blij met principeakkoord

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is blij met het principeakkoord  DNB-president Klaas Knot zegt dat er belangrijke stappen zijn gezet om het pensioenstelsel beter aan te laten sluiten op de veranderende arbeidsmarkt.

Knot wijst op het afschaffen van de 'doorsneesystematiek', die de inleg van jongeren nu nog lager waardeert dan die van ouderen, en maatwerk in het beleggingsbeleid. Volgens de DNB-president zijn daarmee ook belangrijke stappen gezet om spanningen tussen generaties te verminderen.

Het is volgens Knot nu zaak dat betrokken partijen 'voortvarend aan de slag gaan' met het uitwerken van deze hoofdlijnen in wet- en regelgeving.

Bron: ANP