background branding

Forse stijging woonlasten voor huurders en huiseigenaren

15:03 woonlasten.jpg

De woonlasten voor mensen met een koopwoning en huurders gaan flink omhoog. Huishoudens met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 53 euro meer ten opzichte van 2020. Voor huurders is dit gemiddeld ongeveer 33 euro. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), dat maandag de Atlas van de Lokale Lasten presenteert.

De woonlasten, belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen bij elkaar, zijn voor zowel huishoudens met een eigen woning (3,9 procent) als voor huurders (3,8 procent) flink gestegen. Dat komt omdat gemeenten meer afvalstoffenheffing vragen, onderdeel van de gemeentelijke belastingen. De stijging is hoger dan de inflatie, die 1,4 procent bedraagt. Dat betekent dat de totale woonlasten meer zijn gestegen dan andere uitgaven, aan bijvoorbeeld kleding en boodschappen.

Grootste deel van woonlasten naar de gemeente

Huishoudens met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 1361 euro aan woonlasten, waarvan afgerond 811 euro naar de gemeente gaat, 188 euro naar de provincie en 362 euro naar het waterschap. In de gemeente Tilburg zijn de lasten het laagst (1042 euro) en in Bloemendaal het hoogst (2148 euro).

Gemiddeld betalen huurders 873 euro in 2021. Daarvan gaat afgerond 411 euro naar de gemeente, 188 euro naar de provincie en 275 euro naar het waterschap. De gemeente Nijmegen is het goedkoopst (528 euro) en Pijnacker-Nootdorp het duurst (1213 euro). Woonlasten voor huurders zijn fors lager vergeleken met woningeigenaren omdat zij geen onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. In sommige gemeenten zijn huurders ook vrijgepleit van rioolheffing.

Belasting afvalverwerking stijgt voor derde jaar op rij

De afvalstoffenheffing voor huishoudens met meerdere personen is gemiddeld 305 euro. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar. De belasting voor afvalverwerking stijgt al drie jaar op rij sterk, signaleert COELO. Dat verklaart het onderzoeksinstituut omdat sommige gemeenten een nieuw, duurder contract hebben afgesloten met de afvalverwerker. Ook zijn er gemeenten die investeren om het scheiden van afval eenvoudiger te maken. De afvalstoffenheffing varieert van 38 euro in Nijmegen tot 468 euro in Rijswijk.

Bron: ANP