background branding

Fouten gemaakt bij een op de vijf ziekenhuispatiënten

fouten zorg site.jpg

Een op de vijf mensen die de afgelopen twee jaar een ziekenhuis bezocht, heeft meegemaakt dat het er iets (bijna) mis ging. Er worden vooral fouten gemaakt bij het stellen van een diagnose en het verstrekken van medicijnen. Dat concludeert de Patiëntenfederatie Nederland na onderzoek onder ruim 7800 mensen naar patiëntveiligheid. Bij 13 procent van de ondervraagden is er daadwerkelijk iets misgegaan in het ziekenhuis.

Bij de patiënten bij wie fouten werden gemaakt heeft 22 procent tijdelijk last gehad van lichamelijk letsel, 16 procent van hen heeft blijvend last van lichamelijke klachten. Ook geeft 19 procent van hen aan psychisch letsel te hebben gehad na de fout, zoals angst of depressieve klachten.

De voornaamste oorzaak van het (bijna) misgaan, is de gebrekkige communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt, aldus Patiëntenfederatie Nederland. In de gevallen dat het misging vindt 63 procent dat de zorgverlener dit had kunnen voorkomen. In het geval dat er bijna iets misging, denkt 49 procent dat de zorgverlener dit had kunnen voorkomen. Een groot deel van de patiënten ondernam geen actie na een fout in het ziekenhuis (48 procent), een kwart van hen vroeg een gesprek met de zorgverlener aan en 13 procent diende een klacht of schadeclaim in vanwege de fout.

Diane Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland zegt dat elke fout er een teveel is.  'Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in veilige handen zijn in het ziekenhuis. Daarom is het goed dat we weten welke fouten er worden gemaakt.' Veldman roept patiënten op altijd met de dokter of het ziekenhuis in gesprek te gaan als het (bijna) misging. 'Het gaat er niet om dat we mensen in het verdomhoekje zetten, maar dat we leren van fouten. Alleen zo maken we de ziekenhuiszorg die in het algemeen goed is, nog beter.'

Bron: ANP