Fragment: Betalen, maar niks krijgen bij Bob Solar

In de uitzending van maandag 30 oktober 2023 besteden we aandacht aan Bob Solar. Je bestelt er zonnepanelen maar er wordt niets geleverd.

Lege loods, oranje scooters en dichte deuren

Het bedrijf waar je aan betaald hebt zegt de bedrijfsactiviteiten overgedragen te hebben aan een andere partij. Maar ook die geeft geen thuis.

Fons duikt in de zaak en treft Bob Ultee, een lege loods, oranje scooters en heel veel dichte deuren. Wat zit hier allemaal achter?

Heb jij een aanbetaling gedaan, maar heb je niks ontvangen? In dit stuk leggen we uit wat je kan doen. 

Reactie Bob Solar en Elektra Unie

Radar heeft Bob Solar en Elektra Unie om een reactie gevraagd. Deze reactie lees je hier