background branding

Ga jij er volgend jaar op vooruit? Dit zeggen de koopkrachtberekeningen

koopkracht.jpg

Het demissionaire kabinet neemt extra koopkrachtmaatregelen, werd gisteren bekendgemaakt tijdens Prinsjesdag. Wat betekenen deze maatregelen voor jou? Dit zeggen de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Lage inkomens minst op vooruit

Er vallen een paar dingen op aan de cijfers. De laagste inkomens gaan er, ook na de extra koopkrachtmaatregelen die het demissionaire kabinet neemt, volgend jaar gemiddeld het minst op vooruit. Juist zij lopen ook, meer dan andere groepen, het risico minder geld over te houden.

Het positieve is wel dat deze groep er volgens een berekening van het CPB in augustus gemiddeld nog op achteruit zou gaan. Voor alle huishoudens wordt nu uitgegaan van een gemiddelde koopkrachtstijging van 1,7 procent.

Koopkrachtontwikkeling per inkomensgroep

Salaris

Percentage

€0 - €29.500

+1,1

€29.500 - €47.500

+1,7

€47.500 - €72.500

+2,1

€72.500 - €107.500

+2,1

€107.500 +

+1,5 

De koopkrachtplaatjes waar het CPB eerder mee kwam, lieten voor uitkeringsgerechtigden nog een koopkrachtdaling zien van -2,7 procent. Inmiddels is dit een plus geworden van gemiddeld 0,7 procent. 

Koopkrachtontwikkeling per inkomstenbron

Inkomstenbron

Percentage

Werkenden

+2,1 

Uitkeringsgerechtigden

+0,7

Gepensioneerden

+1

Groep mensen gaat er ook op achteruit

Mensen met een laag inkomen en uitkeringsgerechtigden gaan er gemiddeld dus voorzichtig op vooruit. Tegelijkertijd zijn het ook de twee groepen waar de verschillen veruit het grootst zijn. 

De koopkrachtontwikkeling loopt voor mensen met een uitkering uiteen van min 1,6 tot plus 2,6 procent, en voor werkenden met minimumloon of iets daarboven van min 1,3 tot plus 3,2 procent. Hoewel de gemiddelde cijfers dus een positief beeld kunnen geven, gaat er ook nog een groep mensen op achteruit in koopkracht. 

Gezinnen met meerdere kinderen profiteren het meest van de 2 miljard euro die op de begroting is vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Ruim de helft van dat bedrag gaat op aan de verhoging van het kindgebonden budget.

Koopkrachtontwikkeling per gezinssamenstelling

Met kinderen

+2,4 procent

Zonder kinderen

+1,9 procent

Komen de berekeningen uit?

Koopkrachtberekeningen bieden geen zekerheid. Het CPB baseert zich namelijk op de verwachte loonstijging en inflatie, maar die kunnen anders uitpakken.

Daarbij wordt er geen rekening gehouden met veranderingen in iemands persoonlijke leven, zoals promotie, verhuizen of scheiden. Dat terwijl dit een grote invloed kan hebben op je koopkracht.

Wil je weten of jij er op voor- of achteruit gaat? Het Nibud heeft een handige koopkrachtberekenaar

Bronnen: CPB, NOS