'Gebrek aan urgentie rond gaswinning'

In Groningen voltrekt zich 'een maatschappelijke crisis in slow motion'. Het ontbreekt de landelijke overheid aan urgentie om dit tegen te gaan. Dat zegt Jacques Wallage in een vraaggesprek met het FD.

De oud-burgemeester van de stad Groningen (PvdA) is een van de voorzitters van de Dialoogtafel, een groep deskundigen en betrokkenen die zich buigt over de grote problemen rond de gaswinning. 'Als zich in de Randstad iets dergelijks had voorgedaan, had niemand het als een regionaal probleem gedefinieerd. Dan was het onmiddellijk tot nationale ramp uitgeroepen.'

Afhandeling verleden, maatregelen toekomst

Deelnemers aan de Dialoogtafel zijn onder meer vertegenwoordigers van landelijke en regionale overheden, waterschappen, het bedrijfsleven, de milieubeweging en de NAM. Doelstelling is brede consensus krijgen over de afhandeling van de schade uit het verleden en maatregelen voor de toekomst.

Bron: ANP MediaWatch / Het Financieele Dagblad