Gedupeerden DGB - Reactie ACM

ACM logo 4 april 2022.jpg

Het ACM heeft gereageerd op vragen die door Radar zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van maandag 4 april 2022. Je kunt de reactie hier lezen.

Radar stelde meerdere vragen aan de toezichthouder van de energiemarkt de Autoriteit Consument en Markt. Zij wilden alleen schriftelijk reageren. 

'Een faillissement van een energieleverancier heeft grote financiële gevolgen voor klanten omdat zij vaak hun betaalde voorschotten kwijt zijn en zonder dat zij daarin worden gekend overgezet worden naar een nieuwe leverancier met een nieuw contract tegen actuele – in de huidige situatie vaak veel hogere – tarieven. Leveranciers die klanten op deze manier overnemen hebben de plicht consumenten goed te informeren over hun nieuwe contract en de nieuwe voorwaarden. Natuurlijk moeten ze er ook zorgen dat de klantenservice bereikbaar is voor uitleg over het nieuwe contract en verstuurde rekeningen. Daarnaast moeten deze leveranciers zich houden aan alle andere regels waar alle bedrijven die gas of elektriciteit leveren aan consumenten aan moeten voldoen. Klanten moeten ook kunnen zien welke energie zij geleverd krijgen. Daarom is het belangrijk dat energieleveranciers ieder jaar een stroometiket op hun website zetten waarin te zien is hoe de geleverde energie is opgewekt. Over het eenzijdig opzeggen van contracten of eenzijdig omzetten van vaste contracten in flexibele contracten heeft de ACM al in november 2021 gemeld dat dit niet is toegestaan en dat de ACM optreedt tegen bedrijven als vaststaat dat zij dit doen.'

'Als er duidelijke signalen zijn dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, dan pakt de ACM dit op. Als dan blijkt dat een bedrijf de regels overtreedt kan de ACM kan het bedrijf hierop aanspreken of met een last onder dwangsom dwingen de overtredingen te herstellen. Ook kunnen we dan een boete opleggen. Als wij dat doen publiceren we dat op onze website ACM.nl. Tot die tijd kunnen wij geen mededelingen doen over al dan niet lopende onderzoeken. Wij kunnen daarom nu ook niet specifiek ingaan op deze gestelde vragen over dit bedrijf.'