background branding

Gedupeerden letselschade wachten onnodig lang op vergoeding – Reactie Achmea

achmea_31aug_2020.jpg

Hieronder lees je de reactie van Achmea op de uitzending van Radar over letselschade.

'Wij betreuren het zeer dat mevrouw Van Casteren al zo lang moet wachten op duidelijkheid.  We willen graag zo spoedig mogelijk met mevrouw van Casteren en haar belangenbehartiger tot een oplossing komen.
 
Een periode van vijftien jaar vinden wij veel te lang en dat is in niemands belang. Alle partijen hebben een verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een vlotte afwikkeling van de letselschade. Wij hadden er meer bovenop kunnen zitten om er zoveel mogelijk snelheid in te houden. Er zijn ook punten die voor vertraging zorgen die buiten onze macht liggen:

  • Mevrouw Van Casteren is vijf keer van belangenbehartiger gewisseld. Dit heeft veel tijd gekost omdat zij zich steeds opnieuw het dossier eigen moesten maken.
  • Er is in gezamenlijk overleg een onderzoek gedaan door een onafhankelijk medisch specialist. Op basis daarvan hebben we een concreet voorstel gedaan, in aanvulling op betaalde voorschotten. Hierna hebben wij geen inhoudelijk andere tegenvoorstellen of aanvullende informatie ontvangen van belangenbehartigers.
  • Eind 2019 hebben wij van de belangenbehartiger voor het eerst melding ontvangen van ander vermeend letsel als gevolg van het ongeval. Wij hebben hierover medische informatie opgevraagd bij de belangenbehartiger, maar nog niet ontvangen.

Hoe nu verder?

Wij hebben de huidige belangenbehartiger en mevrouw van Casteren zelf uitgenodigd voor een gesprek en het verstrekken van de ontbrekende informatie. De belangenbehartiger heeft laten weten dit laatste volgende week te doen. Zodra deze informatie binnen is, zullen wij zo snel mogelijk met hem en mevrouw van Casteren in gesprek gaan om samen te bepalen wat er voor nodig is om met elkaar tot een afronding van dit dossier te kunnen komen. Wij hebben laten weten dat wij graag bereid zijn hierbij een mediator te betrekken om zo snel mogelijk voortgang te boeken.

Wat wij zelf doen om de behandeling van langlopende letselschades te verbeteren?

Achmea helpt jaarlijks ruim 40.000 mensen met letsel. In 93,8% van de gevallen is de zaak afgerond binnen maximaal twee jaar, in 99,6% binnen vijf jaar. Helaas is er ook een aantal letselschades die langer lopen (0,4%). Als verzekeringsbranche zien we dat het systeem van letselschadebehandeling te complex is geworden. Dat willen we veranderen om het eenvoudiger en transparanter te maken. Ook hebben wij binnen Het Verbond van Verzekeraars met elkaar een plan gemaakt om de afwikkeling van langlopende letselschade te versnellen. Binnen Achmea passen we deze afspraken inmiddels toe.'