background branding

'Geef patiënt direct inzicht in ziekenhuisdossier'

patient-dossier-inzicht-020218.jpg

Patiënten die dat willen moeten onderzoeksuitslagen in hun online-ziekenhuisdossier kunnen inzien zodra die beschikbaar zijn. Dat vindt Patiëntenfederatie Nederland. Veel ziekenhuizen bouwen in hun zogenoemde patiëntenportaal een wachttijd in van een week, zodat artsen de uitslagen kunnen duiden, maar de koepel van patiëntenorganisaties vindt dat betutteling.

Steeds meer ziekenhuizen richten een patiëntenportaal in, waar patiënten digitaal hun medisch dossier kunnen inzien. 'Patiënten kunnen doorgaans heel goed zelf beslissen wanneer zij uitslagen direct willen zien, of dat ze eerst uitleg willen van de dokter', aldus directeur van de federatie Dianda Veldman.

Waarschuwen voor onverwachte uitslagen

Patiënten moeten wel de mogelijkheid krijgen de uitslagen met vertraging te bekijken. 'Maar de keuze moet aan de patiënt zijn.' Ook moeten ziekenhuizen waarschuwen vóór patiënten hun gegevens bekijken, dat er vervelende of onverwachte uitslagen bij kunnen zijn of dat de resultaten nog moeten worden besproken in een multidisciplinair team.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wijst erop dat hospitalen verschillende afwegingen maken bij het beschikbaar maken van onderzoeksuitslagen. 'Er zijn dokters die eerst willen praten met de patiënt en er zijn artsen die de uitslagen zonder inmenging direct vrij willen geven', zegt een woordvoerster. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij zeer slecht nieuws, is het volgens haar soms beter om eerst in gesprek te gaan met de patiënt. 'Maar dat patiënten hun eigen gegevens moeten kunnen inzien vinden wij natuurlijk ook, dat is hun recht.'

Bron: ANP