background branding

Geen boete meer voor trage informatie na Wob

Overheden hoeven straks niet meer automatisch een dwangsom te betalen als ze niet tijdig de informatie leveren die is gevraagd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) schrijft donderdag aan de Tweede Kamer dat hij deze bepaling gaat schrappen, omdat blijkt dat er veel misbruik van wordt gemaakt.

Mensen dienen dan niet een Wob-verzoek in om bestuurlijke informatie boven tafel te krijgen, maar alleen om geld te innen. Wob-verzoeken zijn soms zo complex, omvangrijk of niet helder aangegeven dat de termijn wordt overschreven. Ook is er een enorme toename aan 'onzinnige' Wob-verzoeken, constateerden gemeenten al eerder. Het kabinet gaf eerder al aan daar bezorgd over te zijn. Ook de Tweede Kamer drong aan op een wijziging van de wet. Plasterk zal in het najaar de wetswijziging indienen.

Goedbedoelende verzoekers kunnen eventueel de bestuursrechter inschakelen om te komen tot een redelijke beslistermijn als ze er in onderling overleg niet uitkomen. De rechter kan dan alsnog een dwangsom opleggen als het betrokken bestuursorgaan in gebreke blijft.

De boetes die overheden nu moeten betalen als zij niet tijdig de geëiste informatie leveren, lopen op tot ruim 1200 euro.

Bron: ANP