background branding

Geen energiesteun zonder DigiD - reactie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie Ministerie Szw

Radar besteedt tijdens de uitzending van 4 maart 2024 aandacht aan het Tijdelijk Noodfonds Energie. Voor het tweede jaar op rij lopen de meest kwetsbaren in onze maatschappij namelijk vast in hun aanvraag voor energiesteun. We hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een reactie gevraagd. Deze lees je hieronder. 

Wij vinden ook dat de aanvraagprocedure toegankelijk moet zijn, zeker voor mensen die digitaal minder vaardig zijn of in een financieel kwetsbare positie zitten. Daar is ook veel hulp voor beschikbaar. Ten eerste is de aanvraagprocedure door het Noodfonds zo eenvoudig mogelijk ingericht. En de klachtenprocedure is na afstemming met de Ombudsman opgesteld.

Mensen die er toch niet uitkomen, kunnen bellen met de hulplijn van het Noodfonds. Vanuit verschillende vrijwilligersorganisaties is er hulp beschikbaar bij het doen van een aanvraag. Mensen kunnen langs lopen bij hun lokale inlooppunt om samen met een vrijwilliger de aanvraag te doen of kunnen hulp krijgen aan de keukentafel. Jouw inlooppunt kan je vinden op https://sameneropvooruit.nl/inlooppunten/. Hiervoor wordt samengewerkt met Schuldhulpmaatje, Humanitas, Leger des heils en andere vrijwilligersorganisaties.

Mensen die onder bewind staan kunnen gewoon een aanvraag indienen bij het Noodfonds. Dit kunnen ze zelf, samen met hun bewindvoerder of samen met de hulp van familie, een vrijwilliger of een andere hulpverlener doen. We roepen bewindvoerders op in het belang van hun cliënten mensen hierop te wijzen en hen daarbij te ondersteunen. Dat is ook onderdeel van hun taak. Als de bewindvoerder dat niet doet kan je daar een klacht over indienen.

Naar verwachting beschikt het Noodfonds op dit moment over voldoende fondsen om tot medio maart open te blijven. 31 maart is de uiterlijke datum waarop het Noodfonds sluit. Als het Noodfonds sluit wordt dit van tevoren kenbaar gemaakt, zodat mensen hiervan op de hoogte zijn. Daarnaast zijn veel mensen die mogelijk in aanmerking komen de afgelopen tijd via hun energieleverancier of gemeente gewezen op het bestaan van het Noodfonds.