background branding

Geen energiesteun zonder DigiD - reactie Tijdelijk Noodfonds Energie

Reactie Noodfonds Energie

Radar besteedt tijdens de uitzending van 4 maart 2024 aandacht aan het Tijdelijk Noodfonds Energie. Voor het tweede jaar op rij lopen de meest kwetsbaren in onze maatschappij namelijk vast in hun aanvraag voor energiesteun. We hebben het Tijdelijk Noodfonds Energie om een reactie gevraagd. Deze lees je hieronder. 

Het Tijdelijk Noodfonds Energie, gesteund door de Rijksoverheid en de energieleveranciers, is opgezet om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening te helpen. Vorig jaar zijn 50.000 huishoudens ondersteund met een totale steun van ruim 43 miljoen euro.  

Het Rijk en energieleveranciers hebben de Stichting Noodfonds Energie eind augustus 2023 gevraagd om deze winter voor de tweede keer open te gaan. Ondanks de korte voorbereidingstijd is hard gewerkt aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid en het bereiken van de meest kwetsbare groepen via samenwerkingen met diverse hulporganisaties. We hebben daarnaast diverse webinars georganiseerd voor onder andere bewindvoerders en het sociaal domein om hen bij te kunnen staan in het toeleiden van hun achterban naar het Noodfonds. Dat heeft geresulteerd in een simpelere aanvraag met minder stappen. Intussen staan we al op 135.000 aanvragen.

De discussie over machtigingen en DigiD-vereisten is bekend. Hierover is ook met het ministerie gesproken. Dit jaar is het niet gelukt om het mogelijk te maken om zonder DigiD een aanvraag te doen, vanwege een gebrek aan tijd en middelen. Om mensen die niet digitaal vaardig zijn toch te kunnen helpen, hebben we de samenwerking opgezocht met verschillende hulporganisaties en kunnen huishoudens contact opnemen met onze telefonische hulplijn en tevens hulp krijgen aan de keukentafel. Zo zijn er ook bewindvoerders die een aanvraag indienen voor huishoudens. 

De sluitingsdatum van het Noodfonds is afhankelijk van de beschikbare middelen en de mate waarin daar een beroep op wordt gedaan. Medio februari zijn er vanuit de energieleveranciers en het Rijk extra middelen beschikbaar gekomen waardoor het totaal nu op 84 miljoen staat. Op basis van de huidige situatie verwachten wij tot medio maart open te blijven.  

Ons doel is om zoveel mogelijk huishoudens te helpen. We hebben meermaals aangegeven bij het Rijk dat wij bereid zijn om onze ervaringen en verantwoordelijkheden in de toekomst over te dragen aan de Rijksoverheid, zodat huishoudens structureel geholpen kunnen worden bij energiearmoede.