Geen meerderheid voor vuurwerkverbod ondanks toenemende overlast

vuurwerkverbod-overlast-071217.jpg

Mensen ervaren in toenemende mate overlast van vuurwerk. Het draagvlak voor strengere handhaving wordt breder. Maar voor een vuurwerkverbod is nog steeds geen meerderheid, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

De overlast die Nederlanders van vuurwerk ervaren, is sinds 2015 toegenomen van 28 naar 36 procent. De top 3 van grootste bronnen van overlast bestaat net als in eerdere jaren uit: harde knallen (76 procent), vuurwerkrestanten op straat (64 procent) en gestreste huisdieren (44 procent). Verder geven vuurwerkrestanten in de tuin en stankoverlast aanleiding tot ergernis. Lichamelijk letsel wordt door slechts weinigen (4 procent) genoemd.

Meer vraag naar strengere handhaving illegaal vuurwerk

Bovendien blijkt ook dat het draagvlak voor strengere handhaving van het verbod op illegaal vuurwerk is toegenomen: ruim driekwart van alle Nederlanders is daar voorstander van. Ook is het aandeel Nederlanders dat pleit voor een beperking van de afsteektijden is het afgelopen jaar gegroeid van 29 naar 33 procent.

Een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren kan rekenen op steun van 47 procent van de Nederlanders. Dat is gelijk aan 2015.

De vuurwerktraditie leeft bovengemiddeld in de grensregio’s.

Bron: ANP