Geen schadevergoeding voor Allianz DINPlan Dupe

201125 verzekering Allianz dupe .jpg

Drie consumenten met klachten over woekerpolissen met de naam 'Din Hypotheek Plan' zijn in november 2019 in beroep gegaan tegen de uitspraak van de Geschillencommissie. Maar ook de Commissie van Beroep van het Kifid zegt nu dat er geen grond is voor schadevergoeding. Hoe zit dat?

De drie consumenten sloten hun polis 'Din Hypotheek Plan' in 1987, 1996 en 1999 af bij de Zwolsche Algemeene, de voorloper van Allianz. De consumenten zouden via de beleggingsverzekering kapitaal opbouwen en ook het risico van overlijden werd afgedekt. De kosten waren echter zo hoog dat de opbrengst zwaar tegenviel. Radar berichtte hier al eerder over.

Na ruim zes jaar sta je met lege handen

Zo'n 200 ontevreden consumenten verenigden zich in een stichting met de naam Allianz DinPlan Dupe. De leden wilden het gevecht met Allianz uitvechten via het klachteninstituut Kifid en niet via de rechter. Begin dit jaar liet Radar zien dat dit een lange weg en moeizame strijd is.

In juli 2014 diende de stichting ruim 200 klachten in bij het Kifid. In overleg met de Ombudsman werden er toen drie voorbeeldzaken uitgepikt om inhoudelijk te behandelen. Nu blijkt na ruim zes jaar dat de consumenten met lege handen staan. Ook in november 2019 oordeelde de Geschillencommissie van het Kifid dat de consumenten voldoende waren geïnformeerd.

200.000 euro aan advocaatkosten

Inmiddels hebben de gedupeerden gezamenlijk al zo'n 200.000 euro gespendeerd aan advocaatkosten om zich te verweren tegen de verzekeraar. En dat terwijl een gang naar het Kifid juist 'gratis en laagdrempelig' moet zijn. Maar zonder juridische bijstand haal je zeker bakzeil.

'We zijn er kapot van'

Deze drie uitspraken vallen de gedupeerden van Allianz DinPlan Dupe rauw op het dak. Marijke Clerx, voorzitter van de stichting laat Radar weten. 'We zijn er kapot van. We gaan vanavond meteen in overleg met het bestuur en onze advocaat. Het bestuur blijft zich inzetten. Er liggen nog tweehonderd klachten bij het Kifid. We gaan kijken welke opties we hebben: afwachten wat de Geschillencommissie van het Kifid beslist in de rest van de zaken, procederen bij de civiele rechter of wellicht kan het Kifid nog bemiddelen tussen onze stichting en Allianz.'

Geen cent compensatie

De leden van de stichting hebben tot nu toe geen cent compensatie gehad, terwijl twee weken geleden de Consumentenbond meldde dat Allianz hun gedupeerden een hogere compensatie bood. En dat zijn consumenten met een soortgelijke polis. Hier is echter een schikking getroffen met de verzekeraar en is men niet naar het Kifid gestapt.

Geen informatieplicht voor 1994

Volgens het Kifid zijn verzekeraars sinds 1994 verplicht om bepaalde informatie te verstrekken als je een verzekering afsluit. Voor de woekerpolis uit 1987 was er geen informatieplicht. Voor de in 1996 en in 1999 afgesloten polissen zou de verzekeraar voldaan hebben aan de toen geldende informatieverplichtingen, behalve als het gaat over de afkoopwaarde.

'Deze tekortkoming heeft echter niet geleid tot schade voor deze consumenten', schrijft de Commissie van Beroep. Beiden polissen zijn niet afgekocht, maar het opgebouwde kapitaal is op de einddatum uitgekeerd. Het eindbedrag viel vanwege de hoge kosten een stuk lager uit dan toentertijd werd voorgespiegeld.   

Kosten nader te specificeren

Volgens het Kifid was de verzekeraar bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen in 1987 en in 1996 niet verplicht om de kosten nader te specificeren. Dit is wel het geval voor de woekerpolis uit 1999. Hier oordeelt de Commissie van Beroep: 'De verzekeraar heeft deze informatie bij het afsluiten van de beleggingsverzekering in 1999 niet volledig aan de consument verstrekt. Tegenover deze consument heeft de verzekeraar niet voldaan aan zijn informatieplicht betreffende de fondsbeheerkosten.'

'Het is echter niet gebleken dat de consument hierdoor schade heeft geleden', gaat de Commissie verder. 'De verzekeraar heeft de fondsbeheerkosten namelijk verwerkt in de voorbeeldkapitalen in de offerte. Uitgaande van de in de offerte genoemde fictieve rendementen zou het voorbeeldkapitaal in werkelijkheid niet lager liggen, omdat er nog fondsbeheerkosten vanaf moesten.'
 
In het nieuwsbericht van het Kifid vind je de link naar de drie bindende uitspraken.