Geen verplichte kennistest meer bij verhoging hypotheek voor verduurzaming huis

02042021verduurzaming.jpg

Woningeigenaren die extra geld willen lenen om hun huis te verduurzamen, hoeven voortaan geen financiële kennistest meer af te leggen voor ze hun hypotheek kunnen verhogen. Door die verplichting te schrappen, hoopt de overheid dat er gemakkelijker krediet wordt verstrekt voor investeringen in bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen.

Normaal gesproken ben je als consument verplicht een kennis- en ervaringstoets af te leggen als je zonder tussenkomst van een adviseur een hypotheek afsluit of verhoogt, waarin kredietverstrekkers een aantal vragen over je financiële kunde stellen. Zo willen banken voorkomen dat klanten een grote financiële verplichting aangaan zonder dat ze de eventuele risico's daarvan kunnen overzien.

Kennistoets zorgt voor drempel

Maar die voorzorgsmaatregel werpt bij huiseigenaren mogelijk een drempel op om te investeren in het energiezuiniger maken van hun huis, zo stellen de ministeries van Financiën en van Binnenlandse Zaken. Professioneel advies over een aanvullende hypotheek is namelijk duur en door de kennistoets dreigen banken minder 'directe' verduurzamingshypotheken te verstrekken.

Sneller hypotheek voor huiseigenaren met duurzaamheidswens

De regering verwacht dat hypotheekaanbieders sneller zonder tussenkomst van een adviseur aanvullende hypotheken verstrekken aan huiseigenaren met een duurzaamheidswens. Dit drukt uiteindelijk ook de kosten voor deze groep woningbezitters.

Beperkingen aan vrijstelling

Aan de vrijstelling zitten wel beperkingen. Zo geldt die alleen voor aanvullende hypotheken tot maximaal 25.000 euro, die bovendien aantoonbaar moeten worden gebruikt om een huis duurzamer te maken. Ook moeten consumenten de hypotheek binnen vijf jaar na het afsluiten van de al bestaande hypotheek op hun woning hebben afgesloten.

Bron: ANP