Geestverruimende thee mag in beslag genomen worden

douane_070217_780.jpg

Overheidsdiensten mogen de geestverruimende ayahuasca-thee op Schiphol in beslag blijven nemen, ook al vormt de drank een belangrijk onderdeel van de erediensten van twee kerkgenootschappen in Amsterdam en Den Haag.

Dat bepaalde de civiele rechter in Haarlem dinsdag in kort geding. Dat was aangespannen door de Santo Daimekerken in die steden wegens de invoer van ayahuasca uit Brazilië, waar de religie zijn oorsprong vindt.

Opiumwet

Het gevraagde verbod tot inbeslagneming is volgens de kortgedingrechter strijdig met de wet. De thee uit Brazilië bevat dimethylthryptamine (DMT) en die stof staat op lijst 1 van de Opiumwet. Het invoeren en bezitten is strafbaar en inbeslagname door de marechaussee is dus toegestaan.

In de genoemde kerken wordt de thee gedronken tijdens de diensten. De genootschappen willen dat ayahuasca wordt doorgelaten, mits een zending is voorzien van transportdocumenten afkomstig van de moederkerk in Brazilië.

Hoger beroep

Eerder werd een verdachte door de rechtbank ontslagen van rechtsvervolging wegens de invoer van 33 kilo ayahuasca. Het hoger beroep loopt nog.

Bron: ANP